Mayıs Ayı Arıcılık İşleri

Mayıs ayı arı bakımı nasıl yapılır. Bir arıcının Mayıs ayı içerisinde yapması gereken çalışmalar nelerdir? Tüm bu soruların cevabını makalemizde bulabilirsiniz.

Mayıs Ayı Arıcılık İşleri
Mayıs ayı arıcılık işleri

Mayıs ayı,  arıcılar için çok yoğun geçer. Oldukça kritik olan bu ayda bir arıcı ne kadar başarılı olur ise, bal sezonuda o denli verim elde edilir.

Ülkemizde Mayıs ayı  bazı bölgelerimiz için nektar dönemine girmeden önceki son virajdır.  Adeta bayram havasında geçecek olan  nektar döneminden azami  verim elde etmek için tüm hazırlıklar bu ayda tamamlanır.

Bir arıcı tüm yıl emeklerinin karşılığını fazlasıyla almak istiyorsa,  bu ayda  daha çok çalışmalı, gereken ne varsa eksiksiz  bir şekilde yerine getirmelidir.

Türkiye’de da nektar dönemi bölge bölge farklılık göstermektedir. Akdeniz Bölgesi gibi sıcak coğrafyalarda  Mayıs Ayı içerisinde bal akımı başlarken, Doğu Anadolu gibi soğuk ve yüksek bölgelerde Haziran sonu Temmuz başı gibi sezon başlar. Dolayısıyla bir arıcı yaşadığı bölgesel şartlara göre arılarına gerekli müdahaleleri doğru bir şekilde yapmalıdır.

Bu makalede ortalama olarak,  Mayıs ayı içinde yapılacak arıcılık çalışmalarının neler olduğu üzerinde durulmuştur.

Mayıs ayı arıcılık işleri

Mayıs Ayında Yapılacak Arıcılık  Çalışmaları

Kovan ve Diğer Ekipmanların Hazırlanması

 • Koloni sayısına bağlı olarak nektar döneminde ihtiyaç duyulacak kovan, çerçeve, temel petek ve diğer ekipmanlar eksiksiz tedarik edilmelidir.

 • Kolonilere atılacak katlar, temel petekler takılarak hazırlanmalıdır.

 • Doğal oğul verme durumlarına karşı boş kovanlar hazır tutulmalıdır

 • Eski kovanlar kullanılacaksa mutlaka dezenfekte edilmeli, temizlenmelidir.

 • Eskimiş kovanlar yenileriyle değiştirilmelidir.

Mayıs ayı bakımı arıcılık işlemleri

Mayıs Ayında Kolonilerle İlgili Yapılacak Çalışmalar

 • Koloniler tek tek kontrol edilerek durumları hakkında kayıt tutulmalıdır.

 • Arıların bulunduğu coğrafya bal verimi açısından yetersiz ise, mutlaka başka bir bölgeye nakledilmeli.   Zira bal sezonu ortalama bir aylık bir dönemdir. Bu dönem, verimsiz atlatılır ise bütün yılın emekleri boşa gitmiş olur.

 • Bal toplayacak koloniler belirlenmelidir. Bir koloninin azami miktarda bal üretebilmesi için tarlacı  arı oranı en yüksek düzeyde olmalıdır. Gerekirse bal sezonuna girmeden 1 hafta önce bal alacağımız kolonilerdeki yumurtalı çerçevelerin bir kısmını  zayıf kolonilere destek vermek amacıyla kullanılır. Zira yumurtadan çıkacak genç işçiler nektar döneminde sadece tüketici olacakları için verim açısından pek fazla faydası yoktur. Bu konuyla ilgili Prof. Dr. Muhsin DOĞAROĞLU’nun tekniğini uygulayabilirsiniz.
 • Bal sezonunda daha çok ürün almak isteniyorsa  zayıf koloniler birleştirilmelidir. Ana arılardan zayıf ve güçsüz olanı kovandan alınarak, diğer koloniyle  birleştirilir. Bu hususla ilgili aşağıdaki makale işinize yarayabilir.
 • Bal sezonuna girmeden yaklaşık bir hafta önce arıya şerbet ya da kek verme durdurulur. Aksi takdirde üreteceğimiz balın doğallığı bozulmuş olacaktır.

 • Kolonilerin ana arı durumları kontrol edilmeli. Değiştirilmesi gereken ana arılar varsa yenisiyle değiştirilmelidir. Ya da yaşlı ve verimsiz ana arı,  nektar dönemine girmeden yaklaşık bir hafta önce öldürülerek koloninin  kendi anasını çıkartması sağlanmalıdır. Hem bu şekilde işçi arılar yeni ana çıkartmak için daha büyük bir istekle çalışacaklarından bu durum bal verimine de olumlu yansıyacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus anası öldürülen koloniyi sürekli kontrol etmektir. Yeni ana çıkıp yumurta atmaya başlayıncaya kadar bu takip sürdürülür. Doğal yolla ana arı üretmeyle ilgili daha önce yayınlamış olduğumuz MAKALEMİZİ okumanızı tavsiye ederiz.

 • Bal sezonuna girmeden bir hafta önce, katlar arasına ana arı ızgarası yerleştirilmeli. Üst katlardaki günlük yumurtalı çerçeveler kuluçkalığa indirilmelidir. Kuluçkalıkta yer yoksa çıkmak üzere olan çerçeveler zayıf kolonilerin güçlendirilmesi amacıyla kullanılabilir.

 • Sıkışan ve güçlü arılara katma atma da Mayıs Ayı içerisinde yapılmalıdır. Yalnız kat vermek ustalık isteyen bir uygulamadır. Bu hususla  daha önce  yayınlamış olduğumuz YAZIMIZI şiddetle tavsiye ederiz.

 • Mayıs ayı ana arı üretimi içinde gayet uygun bir aydır. Bu ayda o yılın genç anaları üretilmeli, yaşlı ve verimsiz analarla değiştirilmelidir.

 • Koloniler kontrol edilerek varsa doğal oğula yönelen koloniler. Ana memeleri temizlenir. Zira bu dönemde oğul atma koloniyi zayıf duruma düşüreceği için bal verimi de olumsuz etkilenecektir. Oğul verme süreç yönetimiyle ilgili aşağıdaki makalemizi mutlaka okuyun.
 • Kontrol edilen kolonilerde asılmış ana memeleri varsa kovan bölünebilir. Hem bu şekilde oğul vermenin de önüne geçilmiş olur . Yalnız bu dönemde bölünen koloniden bal sezonunda verim almak zordur. Ancak arı sayısı arttırılmış olur.

Bol ve bereketli bir sezon geçirmeniz dileğiyle…

Artvin Arıcılık