Arılar Nasıl Bal Yapar

Arıların biyolojik donanımı bal yapmak için tasarlanmıştır. Arılar neden bal yapar. Arılar nasıl bal yapıyor. Soruların cevaplarını öğrenmek için . TIKLAYINIZ

Arılar Nasıl Bal Yapar
Arılar nasıl bal yapar

Allah,  kutsal kitabımız Kur’da Nahl  suresinin 68 ve   69.  ayetlerinde   arılara şöyle bir görev verdiğinden bahseder.  “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye; rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git!” Onların karınlarından, farklı renk ve çeşitlerde şerbet (kıvamında bir sıvı) çıkar ki onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. 

arının anatomisi

Arıların biyolojik donanımı  ,  Yüce  Yaratıcı  tarafından bal üretmek için adeta  bir fabrika gibi tasarlanmıştır (BAKINIZ). Bu tasarımın avantajını iyi kullanan arılar içgüdüsel olarak kendilerine verilen vazifeyi kusursuz bir şekilde yerine getirmeye çalışarak bal üretmeye çalışırlar.

Arılar neden bal yapar

Arılar Neden Bal Yapar ?

Ortalama bir arı kolonisinde  50 bin arı yaşar , bu kadar kalabalık bir nüfusun ihtiyaç duyduğu besin miktarı ise oldukça fazladır. Arıların tükettikleri doğal besin yalnızca bal ve polendir ve bunlar sadece çiçeklerde bulunur.  Çiçekler , tabiatta ilkbahar ve yaz ayları boyunca var olurlar. Arılar, çiçekler solmadan diğer aylarda ihtiyaç duydukları besini depo etmek için canla başla bal ve polen stoklamak için mücadele verirler.  Zira , hayatta kalabilmeleri  için buna şiddetle  ihtiyaçları var . Kış gelmeden tüm hazırlıkları yapmak onlar için hayati önem taşımaktadır. Yeterli miktarda yiyecek depolayamazlarsa büyük ihtimalle tüm koloni hayatını kaybedecektir. Arılar, böyle bir tehlikenin var olduğunu iyi bildikleri için , önceden bal ve polen biriktirerek  tedbirlerini almaya çalışırlar.

Arılar Nasıl  Bal Yapar ?

Bir arı kolonisinde 1 adet ana (kıraliçe)  arı , yüzlerce erkek arı ve binlerce işçi arı bulunur. Koloni içerisinde bal yapma görevi sadece işçi arılara aittir.

İşçi arılar , 21 gün içerisinde  yumurtadan çıktıktan sonra   21 gün boyunca kovan içi hizmetlerde rol alır. Daha sonra tarlacı olarak çalışmaya başlarlar. Bu süreçte şu görevleri yerine getirirler; 

  • 1-3 günlük işçi arı petek gözlerini ve kovanı temizler, sıcaklığı sabit tutar.
  • 4-6  günlük işçi arı yaşlı larvaları besler.
  • 7-12 günlük işçi  arılar yeni larvaları arı sütüyle besler
  • 13-18 günlük işçi arı bal mumu salgılar , petek inşa eder ve yiyecek taşımaya başlarlar.
  • 19-21 günlük genç işçi arılar kovanın güvenliğini sağlar , havalandırma yapar, tarlacı arılardan nektarı teslim alır ve olgunlaştırır ,  kovana getirilen poleni alarak petek gözlerine depolar.
  • 22. günden sonra işçi arılar artık tarlacı olarak görev yapmaya başlar. Çiçeklerden   bal ve polen toplar,   kovana propolis ve su taşırlar.
  • Bir işçi arı tarlacı olduktan sonra yaz aylarında yaklaşık  20 - 30  gün boyunca görev yapar   ve  hayatları sona erer.
  • İşçi arılar kış aylarında çalışmadıkları için 5-6 ay kadar yaşayabilir. (Kaynak)

arılar bal yapma

Arılarda bal yapma serüveni sabahın erken saatlerinde başlar , araziye çıkan ergin işçi arılar ilk olarak çiçeklerin polenlerini toplarlar. Zira çiçekler henüz  güneş doğmadan önce polen üretirler. Polen arılar tarafından bacakları vasıtasıyla toplanarak kovana taşınır. Güneşin doğmasıyla birlikte ise çiçekler nektar salgılamaya başlar. Bunu bilen arılar bu sefer çiçek çiçek dolaşarak bal yapmak için nektar toplarlar.

Nektarın Toplanması Süreci

Nektar, çiçekli bitkilerde nektaryum olarak isimlendirilen yapılar tarafından salgılanır. Nektarın temel kaynağı fotosentez sonucu oluşan besin maddeleridir. Nektar büyük oranda sakkaroz, fruktoz ve glikozdan oluşur. İçinde şekerin yanı sıra amino asit, lipit, organik asit gibi maddeler de vardır. Nektarın yapısındaki maddelerin türü ve miktarı bitkiden bitkiye değişir.

Tarlacı  arılar çiçeklerden topladıkları nektarı vücutlarındaki bal midesi olarak isimlendirilen bölgede depolar. Bu süreçte salgıladıkları bazı enzimler nektarın yapısındaki disakkaritlerin (özellikle sakkarozun) monosakkaritlere (glikoza ve fruktoza) parçalanmasını sağlar.

arılar polen

Bir işçi arı tek  seferde 40 mg balı kovana getirebilmektedir. Bu ise vücut ağırlıklarının yaklaşık % 85 ‘i kadardır.  Ayrıca arka ayaklarında bulunan iki adet polen sepetçiğinde toplam 25 mg kadar polen taşıyabilmektedirler.   

1 arı 25 dakikada 50 çiçek dolaşır. Arılar 450 gr bal üretebilmek için yaklaşık 2 milyonun üzerinde çiçeğe konmaları gerekir. Bu yolculuklarında 85-90 km yol katederler. 

Bir işçi arı hayatı boyunca bir çay kaşığının 1 / 10 u kadar bal yapabilir.

arılar bal işleme

Nektarın İşlenmesi Süreci

Ergin işçi arılar topladıkları nektarı kovandaki genç işçi arılara aktarır. Kovandaki işçi arılar toplayıcı arılardan aldıkları nektarı yaklaşık 15-20 dakika boyunca geri çıkarıp tekrar içer. Bu süreçte enzim içeren salgılar nektarla karışmaya ve nektarın yapısındaki sakkaroz glikoza ve fruktoza dönüşmeye devam eder. Daha sonra kovandaki işçi arılar nektarı bal peteklerine aktarır.

Balın en önemli özelliklerinden biri içindeki su oranının hayli düşük olmasıdır. Kovandaki işçi arılar kanatlarını çırparak kovanı havalandırır, bu da bal peteklerinde biriktirilen nektardaki fazla suyun buharlaşmasını sağlar. Böylece bitkiler tarafından salgılanan nektardaki su oranı % 80 düzeyindeyken, bu oran balda % 20’nin altına düşer. Nektarın bala dönüşümü 1 - 3 gün sürer.

balın sırlanması

Arılar 6  genden oluşan petek gözlerini tamamen balla doldurur  , sonrada üzerlerine bal mumundan kapak örerler. Böylece özenle hazırlanan bal,  uzun yıllar bozulmadan durabilir.

Arıcılar , arılarının bin bir güçlükle hazırlamış oldukları balların bir kısmını kovanda bırakır,  fazla balları ise biz insanların şifa bulması için  alırlar. Böylece arıların bal üretme serüveni bir başka baharda başlamak üzere geçici olarak sona erer.

Sağlıklı ve güzel günler dileğiyle…

ariciyim.com