Kovan İçi  Arı  Bölme Tekniğiyle Koloni Sayısını Arttırma

Arıları Bölerek Çoğaltma ( Sunni oğul alma) yöntemi , koloni sayısını arttırmak isteyenler için belki de en ekonomik yöntemlerden birisidir. Zira hem maliyetinin  düşük olması , diğer yandan kontrolün arıcının elinde olması nedeniyle  mantıklı  bir yol olarak görülebilir.

Kovan İçi  Arı  Bölme Tekniğiyle Koloni Sayısını Arttırma

Zaman zaman arıcılar arasında kırılan bazı rekorlardan söz edilir.  Falan arıcı bir yıl içinde 1 tane arısını 10 tane yapmış. Başka birisi 10 tane arısını 2 yıl içinde 200 tane yapmış gibi. İlk bakışta böyle birşeyin  pek mümkün olmayacağı düşünülse de  , esasen teknik olarak bunun olası olduğunu  ifade etmek zorundayız. Ancak,  bu gerçekten oldukça profesyonel arıcıların işidir. 

Bazı  arıcılar sadece arılarını çoğaltıp satarak bundan ticari kazanç elde ederler. Zira kendilerine böyle bir yol tercih etmişlerdir. Birisi sadece  bal üretip kazanç yolunu tercih ederken , başka bir arıcı tüm ağırlığını propolis üretimine verebilir. Hatta, kimi arıcılar sadece  arılarına kabarmış çerçeve yaptırarak bunu ticari kazanca dönüştürürler. Tüm bunlar uygulanan  stratejiyle ilgilidir.

Amaç ne olursa olsun , her arıcının hayalinde elindeki  koloni sayısını maksimum  düzeye çıkartmak vardır. Bunun için kendilerince bir yol , bir  yöntem uygularlar.

Koloni sayısı artışı  genelde  3  şekilde gerçekleşir.

arı oğul verme

1. Arıların doğal yolla oğul vermeleri :

Oğul verme olayı, arıcının kontrolünde olmadığı için ve çıkan oğulların uzaklara kaçma riski nedeniyle pek fazla arıcılar tarafından istenen bir durum değildir. Bu yüzden bazı arıcılar kolonilerinde oğul engelleme yöntemleri uygularlar.

arı satın alma

2. Dışarıdan arı satın alma:

Parayla başkalarından arı satın alarak da koloni sayısını arttırmak mümkündür. Ancak bu yöntem pahalı olmakla birlikte dikkatli olunması gereken bir yoldur. Arı Satın amayla alakalı makalemizi okuyablirsiniz.

Arı bölme

3. Arıları Bölerek Çoğaltma ( Sunni oğul alma) :

Bu yöntem arı sayısını arttırmak isteyenler için belki de en ekonomik yöntemlerden birisidir. Zira hem maliyetinin  düşük olması , diğer yandan kontrol , arıcının elinde olması nedeniyle  mantıklı  bir yol olarak görülebilir.

İyi de bu nasıl yapılacak?  

Elimizdeki koloni sayısını , sunni oğul alarak yani bölerek nasıl arttırabiliriz.

Bu makalemizde kovan içi arı çoğaltma tekniğiyle koloni sayısı  nasıl artırılır? Sorusuna  cevap verilmeye çalışılmaktadır.

Arıların  Bölünerek Çoğaltılması İşlemine Geçmeden Önce Bilinmesi ve Yapılması Gereken Hususlar 

 1. Arı bölmek için uygun zaman Mayıs – Ağustos dönemidir.
 2. Bölünecek arıların bulunduğu çevre nektar ve polen açısından zengin olmalıdır
 3. Bölünecek arı güçlü olmalıdır
 4. Bölünecek koloni içerinde yeterli miktarda genç arı mevcudu ve günlük yumurta stoğu olmalıdır
 5. Arı bölmeden önce yeterli miktarda yedek kovan hazırlanmalıdır
 6. Bölünen kolonilere takviye yapmak için arılıkta yeterli sayıda güçlü koloni olmalıdır
 7. Bölünecek arı miktarına yetecek kadar kabarmış çerçeve bulundurulmalıdır
 8. Yeteri miktarda kek ve şeker tedarik edilmelidir
 9. Arıcı bölme işlemi yaparken şayet hazır ana almak yerine kendisi ana arı çıkarttıracaksa , arılarını bölmeden 8- 10 gün önce koloni içerisindeki ırk olarak beğendiği günlük yumurta durumu gayet iyi olan  bir koloninin ana arısını alarak koloniye böldüğü sunni oğullarda kullanmak üzere çok sayıda ana arı memesi astırmalıdır. Daha sonra bu memeler alınarak bölme yapılan yetim kovanlara dağıtılır. Arıcı bu şekilde  maddi bir külfetten kurtulacağı gibi başarılı bir ırkın devam etmesini de sağlamış olur. 
 1. Bölünen arıların takibi için bir arıcının yeterli zamanı olmalıdır 
 1. Tüm yapılan işlemler mutlaka bir deftere kaydedilmeli ve günlük olarak takip edilmelidir 

Kovan İçi Arı Bölme Tekniği

Arılardan sunni oğul almak için pek çok teknik uygulanmaktadır. Burada dikkat edilecek şey arıcının hedefine ve zamanına göre bir teknik  belirlemesidir.  Kovan içi arı bölme tekniği uygulanabilirliği açısından kolay bir tekniktir.

Arı bölme 2

     On çerçeveli bir koloniyi aynı kovanda 2’ye bölmek ; 

 • Koloni, bir tarafta 5, bir tarafta 4 çerçeve kalacak şekilde bölünür.
 • Ana arı 4 çerçeveli tarafta bırakılır.
 • Anasız (yetim) kalan taraf hemen günlük yumurtalardan ana arı yüksükleri oluşturmaya başlayacaktır.
 • Ortaya günlük yumurtalı çerçeve gelecek şekilde bir dağılım yapılır.
 • Kovan giriş delikleri de buna göre 2’ye bölünür.
 • Anasız bölümlere diğer kovanlardan alınan 8-10 günlük ana arı memesi verilebileceği gibi , kafes içinde hazır döllü  ana arı da verilir. Veyahut ,  anasız bırakılan bölümün ana arı çıkartması   Bir ana arının yumurta döneminden itibaren üretken düzeye ulaşması için yaklaşık olarak 40 günlük bir zamana şhtşyaç vardır. Bu süre arıcılık için oldukça önemlidir. Şayet bölme işlemi Mayıs ayında yapılmamış ise hazır döllü ana , ya da çıkmak üzere olan ana memesinin  verilmesi önem arz etmektedir.
 • Şayet ana koloniye çıkarttırılmışsa mutlaka döllenip yumurtaya geçme süreci takip edilmelidir.
 • Koloni şurup ile desteklenir
 • Koloni sıkıştığında bölünen kovanda bir bölüm bırakılır, diğer bölümler bağımsız bir kovana nakil yapılarak en az 5’km uzağa taşınır.
 • Bölme işleminin Ağustos ayında yapılması durumunda diğer güçlü kolonilerden bölünen sunni oğullara kapalı yavrulu çerçeve takviyesi yapılması gerekir. Lakin kış aylarına güçlü kolonilerle girmek için buna ihtiyaç vardır.
 • Koloni devamlı şekilde sıkıştırılmalı , gelişitikçe kabarmış çerçeve ilave edilmelidir. 

Arıyı üçe bölme

     On  çerçeveli bir koloniyi aynı kovanda 3’e bölmek ; 

 • Kovan, bölme tahtaları ile 3 eşit parçaya  bölünür.
 • Orta bölüm analı diğer bölümler anasız bırakılır.
 • Anasız (yetim) kalan bölümler hemen günlük yumurtalardan ana arı  yüksükleri oluşturmaya başlayacaktır.
 • Günlük yumurtalı çerçeveler , bölüm ortalarına  gelecek şekilde yerleştirilir
 • Anasız bölümlere diğer kovanlardan alınan 8-10 günlük ana arı memesi verilebileceği gibi , kafes içinde hazır döllü  ana arı da verilir. Veyahut ,  anasız bırakılan bölümün ana arı çıkartması   Bir ana arının yumurta döneminden itibaren üretken düzeye ulaşması için yaklaşık olarak 40 günlük bir zamana şhtşyaç vardır. Bu süre arıcılık için oldukça önemlidir. Şayet bölme işlemi Mayıs ayında yapılmamış ise hazır döllü ana , ya da çıkmak üzere olan ana memesinin  verilmesi önem arz etmektedir.
 • Koloni şurup ile desteklenir
 • Koloni mevcudu çoğaldığında bir taraf mevcut kovanda bırakılırken. Diğer bölümler bağımsız  kovanlara nakil yapılır ve en az 5 km uzağa taşınırlar.
 • Bölme işleminin Ağustos ayında yapılması durumunda diğer güçlü kolonilerden bölünen sunni oğullara kapalı yavrulu çerçeve takviyesi yapılması gerekir. Lakin kış aylarına güçlü kolonilerle girmek için buna ihtiyaç vardır.
 • Koloni devamlı şekilde sıkıştırılmalı , gelişitikçe kabarmış çerçeve ilave edilmelidir.

    Bol ve bereketli bir sezon geçirmeniz dileğiyle....

ariciyim.com

ariciyim.com@gmail.com