Doğal Yolla Ana Arı Nasıl Üretilir

Bir arıcı işini büyütmek  istiyorsa kendi ana arısını kendisi üretmelidir. Ana arı nedir. Ana arı nasıl üretilir. Ana arı ile ilgili tüm soruların cevapları makalemizde. Buyurun okuyun...

Doğal Yolla  Ana Arı Nasıl Üretilir
Ana arı üretimi

Arıcılıkta başarılı olmak istiyorsanız şu formülü  bir kenara yazın  GÜÇLÜ ANA  = GÜÇLÜ KOLONİ .

Elbette koloninin verimini  etkileyen önemli değişkenler vardır. Ancak,  bu etkenlerden  belkide en önemlisi  ana arı faktörüdür. 

Bir arıcı işini büyütmek  istiyorsa kendi ana arısını kendisi üretmeli aynı zamanda ,  genç ve kaliteli analarla çalışmayı bir tutku haline dönüştürmelidir.  

İyi de bu nasıl olacak? 

Okuyacağınız bu makalede , ana arının  nasıl üretildiğinden ziyade ,  doğal yöntemlerle  kaliteli ana arı üretilirken nelere dikkat edilmeli ? Sorusunun cevabını net bir şekilde almış olacaksanız.

arı kolonisi

Hiç düşündünüz mü ? 

Onbinlerce arıdan oluşan bir koloniyi  KRALİÇE ARI  tek başına nasıl idare ediyor ?  Nasıl çekip çeviriyor ?

Küçücük bir canlı  üzerine aldığı bu ağır sorumluluğun altından nasıl kalkıyor? 

Biz arıcılar , ana  arıya biraz da bu gözle bakmalıyız. 

Nihayetinde , bu kadar yoğun bir nüfusun sorumluluğunu teslim edeceğimiz  ana arıyı bir evlat gibi en iyi şekilde yetiştirmek ve bakmak zorundayız. 

Tavsiyemiz odur ki ; Kendi ana arısını üretmeye karar veren arıcı dostlarımız aşağıdaki hususları göz ardı ediyorlarsa bir noktaya varamazlar. 

Neden mi ? 

Gelin şimdi bu hususu madde madde  ele alalım; 

Ana Arının Kalitesini Belirleyen Etmenler Nelerdir?

Hemen şunu ifade edelim ki ,  ana arı da insan gibidir.

Nasıl ki bireyin kişiliğini  genetik ve çevresel faktörler etkiler. Ana arının kalitesini de bu iki ana  faktör belirler. Bu etkenler ne denli iyileştirilir ise ana arı da o denli verimli olur. 

Dolayısıyla bir arıcı  nitelikli ana arı üretmek istiyorsa  bu etmeleri bilmeli ve gerekli önlemleri zamanında almalıdır. 

Ana Arının Kalitesini Belirleyen Genetik faktörler; 

Saf kafkas1.Arı ırkı ve ekotipi ana arı kalitesini belirler

Ana arı , arılarımız  içerisindeki en verimli ırk ve ekotip ten seçilmelidir. Şayet sahip olduğumuz arılarımız içerisinde  memnun kaldığımız bir koloni  yoksa , iyi bir koloni satın almalıyız. 

İyi bir arı  kolonisinin  taşıdığı temel özellikler ise ;   sakin, iç ve dış olumsuzluklara dayanıklı , bal verimi yüksek özelliğe sahip olmasıdır.

2. Erkek arılar , ana arı kalitesini etkiler.

Ana arının döllenmesinde önemli görevler üstlenen erkek arıların taşıdığı genetik faktörler doğal olarak ana arı yumurtasına da  geçer. Bu yüzden döl uçuşuna çıkan ana arının bulunduğu alanda nitelikli erkek arı ırk ve ekotipleri olmalıdır. 

Ana arıların , yeterli sayıda ve kalitede erkek arıyla çiftleşebilmeleri sperm kesesinde bulunan spermatozoit miktarını önemli ölçüde arttırır. Bu durum doğal olarak onun verimini etkilediğinden ana arı kadar , kaliteli erkek arıların yetişmesini de sağlamalıyız. 

3. Larvanin yaşı ana arı kalitesini önemli ölçüde etkilerAna arı gelişim süreci

Ana arı çıkacak larvanın mümkün olduğunca günlük yumurtadan olması gerekmektedir. 3 ve 4 günlük larvalardan da ana arı çıkabilir. Ancak bu yumurtalardan çıkan anaların genel manada düşük performans gösterdikleri bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur.  

4. Ağır ve sperm hacmi geniş analar,  daha fazla performans gösterir

ana arı

Yapılan bilimsel çalışmalar ,  ana arı ağırlığı ve sperm kesesi büyüklüğü  arttıkça yumurta atma miktar ve süresinin arttığını belirlemiştir.  

Ana arının  büyüklüğü dikkatli baktığınızda anlaşılabileceği gibi , ana arı terazisi kullanarak da  ağırlığını ölçmek mümkündür. Şayet ana arınız 200 mg ve üzeri ise büyük ihtimalle iyi bir anadır.

 Ana Arının Kalitesini Belirleyen Çevresel  faktörler; 

ilkbahar, nektar, polen, çiçek1. Başlatıcı kolonilerin  yapısı ana arı kalitesini etkiler

Burada şu hususa açıklık getirmekte fayda var. Ana arı üretimi için belirlenen bir  koloni ;  hem başlatıcı , hemde bitirici olabileceği gibi , bir kovanda süreci başlatıp,  bitirici ve çiftleştirme kovanıyla devam eden bir süreçte de ana arı üretimi yapılabilir. Hangi yöntem tercih edilecek se edilsin  kural  değişmeyecektir.

Ana arı inşasına başlasınlar diye anasız bırakılan başlatıcı kolonilerin ilk 24 saat içinde aldığı besin miktarı ve besleme kalitesi önemlidir. 

Bu ise kovandaki işçi arı  miktarı ve arı sütü salgılayacak olan genç işçi arı oranına bağlıdır. 

Başlatıcı kovanda genç arı oranını yükseltmek için diğer kolonilerden 10 gün öncesinden  başlamak üzere , kapalı yumurtalı çerçeve takviyesi ilgili koloniye yapılabilir.

2. Bitirici  kolonilerin  durumu ana arı kalitesini etkilerarı kolonisi

Bitirici koloniler, başlatıcı kolonilerde 2 ya da 3 gün tutulan ana arı larvalarının, inkübatöre ya da çiftleştirme kolonilerine aktarılana kadar geçici olarak   tutulduğu anasız  kolonilerdir. Bu koloniler , genç arı mevcudu açısından kalabalık , bal ve polen stoğu yönünden yeterli olmalı  yada besin takviyesi yapılmalıdır.

3. Başlatıcı  kolonideki  ana arı yüksük  sayısı  kaliteyi etkiler

ana arı yüksükleri

Bir oloninin gücüne göre kovan içerisinde ana arı yüksük miktarına izin verilmelidir. Aksi takdirde ana arı yumurtaları yeterince beslenemeyeceği için kalitesiz anaların çıkmasına zemin hazırlanmış olur.

4. Arı hastalık ve zararlıları ana arı kalitesini etkiler

Özellikle başlatıcı ve bitirici kovanlarda hiç bir hastalığın olmamasına dikkat edilmelidir. Varsa bir hastalık tedavi edildikten sonra süreç başlatılmalıdır. Diğer yandan yakın çevrede bulunan kolonilerde mevcut olan bulaşıcı bir hastalık doğal olarak sizin arılarınızı da etkileyeceğinden dikkatli olmak zorundasınız.

5. Mevsimsel şartlar ana arının kalitesini belirler

arı , çiçek, nektar

Prof. Dr. Muhsin DOĞAROĞLU na göre  , mevsim şartları  hem ana arı kalitesini hem de erkek arı varlığını doğrudan etkiler. En kaliteli ana arılar nektar ve polen kaynaklarının dengeli bir şekilde bulunduğu ilkbahar aylarında üretilir. Bu yüzden  ana arı üretim mevsimi olarak  ilkbahar dönemi tercih edilmelidir. 

Şayet  bulunduğumuz coğrafyada yeterince nektar yoksa , kendinize zengin ve arılarınızın bayılacağı geniş otlaklar aramanızda fayda var.

Ana arı üretmeyle ilgili faydalı olduğuna inandığımız aşağıdaki videoyu izleyeblirsiniz.

Bol ve bereketli bir sean geçirmeniz dileğimizle....

Osman ALBAYRAK

www.ariciyim.com

Mart-2021