Propolisin tıbbi olarak kanıtlanmış faydaları

Propolis "arı tutkalı" olarak bilinir.  Propolis, deliklerin ve çatlakların kapatılmasında ve arı kovanının yeniden yapılandırılmasında işlev görür

Propolisin tıbbi olarak kanıtlanmış faydaları
Propoplisin faydaları

Son yıllarda hem geleneksel hem de modern tıpta arı ürünlerinin hızlı bir şekilde uygulanmasına tanık oluyoruz. Arı ürünleri içerisinde  propolis bu süreçte  sıkça gündeme gelen doğal gıdalardan  birisi olmuştur.  Biz insanlar ,  kanser başta olmak üzere pek çok hastalıkla tıbbi olarak mücadele ederken kullanmış olduğumuz ilaçların da pek çok yan etkileri ortaya çıkmaktadır. Hal  böyle olunca giderek artan bir şekilde alternatif tıbba yönelerek daha az yan etkisi olan doğal ilaçları arama yoluna koyulduk. Ortalıkla dolaşan doğru yanlış pek çok bilgi içerisinden bireylerin ve kurumların doğru bilgiye ulaşmaları daha da önem taşımaya başladı. İşte tam da bu nokta da  www.ariciyim.com olarak bilimsel kanıtlarla desteklenen doğru bilgileri okuyucularımıza sunmayı görev bildik.

Şimdi sizlere propolisin  faydaları ile ilgili vereceğimiz bilgiler kapsamlı olarak yapılan bilimsel çalışmalar  sonucu ortaya çıkmış  bir makaleden alıntılanmıştır.

ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından  çıkartılan Oxid Med Cell Longev  adlı dergide  2017 yılında V.R. Rasupuletti ve arkadaşları tarafından yayımlanan makalede balın faydaları ile ilgili aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir.

PROPOLİS  NEDİR?

Propolis "arı tutkalı" olarak bilinir.  Propolis, deliklerin ve çatlakların kapatılmasında ve arı kovanının yeniden yapılandırılmasında işlev görür.  Ayrıca kovanın iç yüzeyini yumuşatmak, kovanın iç sıcaklığını (35 ° C) korumak, yırtıcı hayvanların hava şartlarını ve istilasını önlemek için kullanılır.  Ayrıca propolis, hücre duvarını sertleştirir ve aseptik bir iç ortama katkıda bulunur. Propolis genellikle ısıtıldığında yumuşak ve yapışkan hale gelir [ 7].  Aynı zamanda hoş bir kokuya sahiptir. Propolis ve özleri, antiseptik, antienflamatuar, antioksidan, antibakteriyel, antimikotik, antifungal, ülser önleyici, antikanser ve immünomodülatör özellikleri nedeniyle çeşitli hastalıkların tedavisinde çok sayıda uygulamaya sahiptir.

Propolis, arı ürünlerinin üçüncü en önemli bileşenidir. Esas olarak reçine (% 50), mum (% 30), uçucu yağlar (% 10), polen (% 5) ve diğer organik bileşiklerden (% 5) oluşur [ 12 ].  Fenolik bileşikler, esterler, flavonoidler, terpenler, beta steroidler, aromatik aldehitler ve alkoller, propoliste bulunan önemli organik bileşiklerdir [ 13 ]. Pinokembrin, asasetin, krizin, rutin, luteolin, kaempferol, apigenin, mirisetin, kateşin, naringenin, galangin ve kersetin olmak üzere on iki farklı flavonoid; iki fenolik asit, kafeik asit ve sinnamik asit; ve propolis ekstraktlarında kapiller bölge elektroforezi ile resveratrol adı verilen bir stilben türevi tespit edilmiştir [ 14]. Propolis ayrıca B1, B2, B6, C ve E vitaminleri gibi önemli vitaminleri ve magnezyum (Mg), kalsiyum (Ca), potasyum (K), sodyum (Na), bakır (Cu), çinko gibi faydalı mineralleri de içerir. (Zn), manganez (Mn) ve demir (Fe). Propolis'de süksinik dehidrojenaz, glukoz-6-fosfataz, adenozin trifosfataz ve asit fosfataz gibi birkaç enzim de mevcuttur [ 15 ].

PROPOLİSİN SAĞLIĞA YARARLARI

 

 1. Gastrointestinal (Sindirim sistemi)  Bozukluk

Parazitlerle enfeksiyon genellikle enfekte olmuş bir yüzeyle temas üzerine oluşur. GI yolunun parazitik enfeksiyonunun semptomları arasında karın ağrısı, ishal, şişkinlik ve mide bulantısı bulunur. Propolisin antikanser, antioksidan ve antiinflamatuvar aktiviteler dahil olmak üzere birçok biyolojik etkinliğe sahip olduğu bildirilmiştir (Figür 3). Viral enfeksiyonların tedavisinde propolisin klinik kullanımını bildiren birkaç çalışma vardır. Bir çalışmada, propolis etanolik özütünün Giardia duodenalis trofozoitlerinin büyümesi ve yapışması üzerindeki in vitro etkisi değerlendirildi [ 91 ]. Propolisin trofozoitlerin büyümesini ve yapışmasını engellediği gösterilmiştir. Ayrıca bu parazitik organizmaların ayrılmasını da teşvik etti. Giardiasis'e karşı etkinliği, giardiasis verilen propolisli çocuklar ve yetişkinlerin% 52 ile% 60 arasında bir iyileşme oranı gösterdiği, geleneksel ilaç verilenler ise% 40'lık bir iyileşme oranı gösterdiği bir klinik çalışmada bildirilmiştir. Başka bir deneysel çalışma, propolisin antihistaminerjik, antiinflamatuar, antiasit ve anti- H. pylori'ye sahip olduğunu gösterdi.mide ülseri tedavisinde kullanılabilecek aktiviteler [ 92 ].

 1. Jinekolojik ( Kadın Hastalıkları)  Bakım

Gösterge vajinitin yaygın nedenleri bakteriyel vajinoz (BV) ve vulvovajinal kandidiyazdır (VVC). Tükenmesi Lactobacillus spp. vajinadaki vajinal enfeksiyonların ayırt edici bir özelliğidir. Enfeksiyona, maya benzeri mantarlar gibi vajinal patojenlerin aşırı büyümesi ve yüksek vajinal pH eşlik eder. Diyabet hastaları, Candida albicans'ın neden olduğu vajinal enfeksiyonlara daha yatkındır . % 5 sulu propolis solüsyonunun uygulanması üzerine yapılan bir çalışma vajinal sağlıkta bir iyileşme ile sonuçlanmıştır [ 93]. Propolis, antibiyotik ve antimikotik etki sağlamanın yanı sıra, anestezik özelliklerinden dolayı erken semptomatik rahatlama sağlar. Bu nedenle, propolis Tekrarlayan Vulvovajinal Kandidiyazis (RVVC) için kullanılabilir ve eşzamanlı bir farmakolojik tedavi nedeniyle antibiyotik alamayan hastalar için alternatif bir seçenek olabilir. Propolisin geleneksel antifungal nistatine karşı etkinliği tatmin edici sonuçlar göstermiştir. Propolis özütü çözeltisi (PES) ayrıca insan hücrelerinde düşük toksisite gösterir ve kronik vajinit için alternatif bir tedavi olabilir. Ek olarak, PES antifungal özelliklere sahiptir ve C. albicans'ın biyofilm büyümesini ve antifungal ilaca direnci önlemek için RVVC için antibiyofilm materyali olarak kullanılabilir [ 94 ].

 1. Ağız sağlığı

Ağız boşluğu, bol miktarda bakteriyel mikrofloraya sahiptir ve aşırı bakteri üremesi, ağız hastalıkları gibi çeşitli durumlara yol açabilir. Çalışmalar, propolisin antibakteriyel özellikleri nedeniyle bakteriyel plak gelişimini ve periodontite neden olan patojenleri kısıtlayabileceğini göstermiştir [ 95 ]. Propolis çözeltileri, klorheksidine kıyasla insan sakızı fibroblastları üzerinde seçici olarak daha düşük bir sitotoksik etki gösterir. Buna ek olarak propolis içeren gargaralar, cerrahi yaraların iyileşmesinde etkinlik göstermiştir. Bu, gargara olarak kullanılan solüsyonlarda propolis kullanımını teşvik eder [ 96 ]. Propolis solüsyonu ayrıca diş fırçalarını dezenfekte etmek için kullanılabilir [ 97]. Propolis diş macunu jelinin% 3 etanolik özütü, bir grup hastada diş vebasının neden olduğu diş eti iltihabına karşı daha fazla etki göstermiştir [ 98 ]. Propolis özleri, bir bireyin ağırlıklı olarak kötü ağız hijyeni nedeniyle rahatsız edici nefes aldığı bir durum olan ağız kokusunun iyileştirilmesine de yardımcı olmuştur. Propolis diş macunu veya gargara, diş eti iltihabına ve periodontite neden olan bakteri plağı ve patojenik mikrofloranın büyümesini azaltma kabiliyetlerinden dolayı kullanılır. Bu nedenle propolis, terapötik bir ajan olarak da rol oynar [ 95 ].

 1. Onkolojik ( Kanser) Tedavi

Bir çalışma, propolisin insan meme kanseri hücrelerinde apoptozu indükleyerek antitümör aktivitesi nedeniyle insan meme kanseri tedavisine yönelik potansiyele sahip olduğunu bildirdi. Ayrıca tümör hücrelerine karşı seçici toksik özellikleri nedeniyle normal hücrelere karşı düşük toksisite sergiler veya hiç toksisite göstermez ve propolisin meme kanserini tedavi etmek için önemli bir ajan olabileceğine inanılmaktadır [ 99 ]. Cezayir propolisinin etanolik özütünün melanom tümör büyümesi üzerindeki etkisini araştıran bir başka çalışma, propoliste yaygın bir flavonoid olan galanginin in vitro olarak apoptozu önemli ölçüde indüklediğini ve melanom hücrelerini inhibe ettiğini göstermiştir [ 100]. Türk propolisinin, endoplazmik retikulum stresi, apoptoz ve kaspaz aktivitesini indükleyerek ve mitokondriyal membran potansiyelini azaltarak insan akciğer kanseri hücreleri üzerinde seçici bir sitotoksik etki gösterdiği de gösterilmiştir. Bu, propolisin kanser hücresi proliferasyonunu asgariye indirebildiğini gösterir [ 101 ].

 1. Dermatolojik ( Cilt Hastalıkları) Bakım              

Propolis, krem​​ve merhem gibi dermatolojik ürünlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Cilt bakım ürünlerinde kullanımı, anti-alerji, anti-inflamasyon, antimikrobiyal özellikleri ve kollajen sentezi üzerindeki teşvik edici etkisine dayanmaktadır. Propolisin ve geleneksel ilaç olan gümüş sülfadiazinin etkisini karşılaştıran yeni bir çalışma, propolisin, onarım sürecini destekleyen yara yataklarını iyileştirmede serbest radikal aktivitesini önemli ölçüde azalttığını göstermiştir. Etanolik ekstrakt propolis kullanan akne hastaları üzerinde yapılan bir klinik çalışma, akne vulgaris tedavisinde yüksek etkinliğini göstermiştir [ 102 ]. Propolis ayrıca dokuların kolajen içeriğini artırarak iyileşme sürecinde yarada pozitif kolajen metabolizması gösterir [ 103]. Bir çalışma, propolisin, özellikle insan diyabetik ayak ülseri (DFU) gibi koşullar altında, yara kapanmasını teşvik etmek için yara iyileşmesi için alternatif bir tedavi olarak kullanımını göstermiştir [ 104 ].

 ( Kaynak: https://www.ncbi.nlm.nih.gov)

ÖZET

PROPOLİSİN TIBBİ OLARAK KANITLANMIŞ FAYDALARI;

 • Propolis, sindirim sistemi bozukluklarıan iyi gelir
 • Propolis, Kadın Hastalıkları na iyi gelir
 • Propolis, ağız hastalıklarına iyi gelir
 • Propolis, kanser tedavisinde etkilidir
 • Propolis, cilt Hastalıklarına iyi gelir                     

www.artvinaricilik.com

Kasım-2020