Varroa Mücadelesinde Oksalik  Asit Kullanımı

Arılarda varroa hastalığında oksalik asit kullanımı. Oksalik asit nedir? Oksalik asit hazırlama. Oksalik asit zararlı mı ? Tüm bu sorulara cevap bulmak için, makalemizin tamamını okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Varroa Mücadelesinde Oksalik  Asit Kullanımı
Varroa hastalığı . oksalik asit kullanımı

Varroa Nedir ?

Arı hastalıkları içerisinde en tehlikelilerinden birisi Varroa hastalığıdır. Varroa,  bal arılarının larva, pupa ve erginleri üzerinde yaşayan, onların kan sıvılarını (hemolenf) emerek beslenen çok tehlikeli bir parazittir.

Arılarda varroa hastalığı

Varroa , kolonilerin gelişme hızının azalmasına, bal arılarında mevcut kaybına, kolonide enfeksiyon oluşmasına, tarlacı arıların uçuş etkinliğinin, nektar ve polen toplama kapasitesinin azalmasına, ergin arılarda vücut deformasyonlarına ve canlı ağırlık kaybına neden olmaktadır. İlerleyen zamanlarda  koloni yok olmakta ve arılıkta ciddi  kayıplar meydana gelmektedir.

Varroa ile mücadelede uzun yıllardan beri kimyasal, mekanik, genetik ve biyolojik yöntemlerden yararlanılmıştır. Ancak kimyasal mücadelede kullanılan akarisidlerin pek çoğunun yanlış kullanımları sonucu, varroa giderek bu ilaçlara karşı direnç kazanmakta, kullanılan ilaçların etkinliği azalmaktadır (Boecking and Spivak, 1999). İlaç kalıntıları , gıda güvenliği ve insan sağlığı bakımından önemli bir sorun haline gelmiştir.

Bu problemleri aşmak amacıyla son yıllarda Amerika ve Avrupa ülkelerinin pek çoğunda parazit ve bulaşıcı hastalıklara karşı dirençli arı hatlarının yetiştirilmesi ve balın yapısını bozmayacak doğal organik asit uygulamaları ön plana çıkmıştır.

Bu organik asitler, yavru dönemi hariç uygun zamanda ve dozda kullanıldıklarında kolonide ana arı kaybı, ergin arı ve yavru populasyonu üzerinde olumsuz bir etki yaratmamaktadır.

Varroa mücadelesinde genelde organik asitlerden  formik asit, oksalik asit ve laktik asit kullanılmaktadır.

Oksalik (Oxalic) asit nedir ? 

Oksalik asit ve antimonlu tuzları , endüstri alanında tekstil boyamada mordan olarak kullanılmaktadır. Gıda alanında organik ve konvansiyonel arıcılıkta varroa mücadelesinde kullanılmaktadır. 

Oksalik asit, bitki kökenli en tanınmış organik asitlerden birisidir. Kimyasal formülü (COOH)2'dir. Tabiatta; sodyum tuzu halinde,kuzukulağı bitkisinde, kalsiyum tuzu olarak ravent bitkisinde ve birçok başka bitkinin hücre öz suyunda bulunur. Birçok bitkisel kaynakta içerik olarak bu organik asit bulunur.

Oksalik (Oxalic) asit  ne için kullanılır?

Oksalik asit , pek çok sektörde kullanılabildiği gibi , aynı zamanda  modern arıclıkta varroa hastalığı mücadelesi içinde  kullanılmaktadır.

Arılarda varroa mücadelesi için kullanılan  oksalik asit, kapalı yavru gözleri içerisine etki etmediğinden, kolonide kuluçka üretiminin en az olduğu dönemlerde kullanılması önerilir. Bu şekilde, varroa mücadelesinde % 90-95 başarı sağlandığı bildirilmektedir . 

Yapılan araştırmalar, nektar akım dönemi haricinde varroa mücadelesinde koloniye uygulanan organik asitlerin, balda kalıntı bırakmadığını ortaya koymaktadır.

Ege bölgesinde yapılan bilimsel bir çalışmada ,  varroa mücadelesi için kullanılan organik asitlerin etki derecesi şu şekilde bulunmuştur.

İlkbahar Döneminde Uygulanan Organik Asitlerin Varroa Etki Yüzdesi 

Oksalik Asit

%  94.04

Formik Asit

%  80.25

Laktik Asit

%  80.46

Sonbahar  Döneminde Uygulanan Organik Asitlerin Varroa Etki Yüzdesi 

Oksalik Asit

%  92.1

Formik Asit

%  79.12

Laktik Asit

%  89.92

 Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/85121

Yapılan araştırma sonuçlarına baklırsa gerek ilkbahar , gerekse sonbahar organik asitler içerisinde en yüksek etkiyi Oksalik Asitin gösterdiği  anlaşılmaktadır.

Varroa Mücadelesinde Oksalik Asit Nasıl Kullanılır ?

 1. 10 kovanlık bir arı kolonisi için 15 gr Oksalik asit + bir su bardağı su , 200 gr toz şeker karıştırılarak solüsyon yapılır.
 2. Şeker katılmadan , sadece su ile karıştırılarak da kullanılabilinir.
 3. Arılı çerçeve arasına 5 ml şırınga ile damlatma yöntemi uygulanarak verilmelidir.
 4. Uygulama kapalı gözlü kuluçkanın en az olduğu dönemler olan erken  İlkbahar ve  bal hasadı yapıldıktan sonra , geç sonbaharda yapılmalıdır.
 5. Uygulama her koloni için haftada bir kez olup,  2-3 hafta üst üste yapılabilir.

Uygulama adımlarını aşağıdaki resimde inceleyeblirsiniz

Oksalik Asit Kullanımında Nelere Dikkat Etmeliyiz?

 • Oksalik asidin yüksek dozda ve birden fazla tekrarlanması durumunda kolonide ana arı ve ergin arı populasyonu kaybına neden olduğu öne sürülmektedir
 • Organik asitlerin kovan içerisinde varroaya karşı yeterli etkinlik gösterebilmesinin, ancak yavaş buharlaşması ile mümkün olduğu bilinmelidir. Bu yüzden çok sıcak havalarda verilmemelidir.
 • Varroanın uzun süre aynı varroasidlerle mücadele sonucu bağışıklık mekanizmasının güçlenerek, direnç kazandığı dikkate alınarak, organik asitlerin mevsimlere bağlı olarak dönüşümlü ve sistemli biçimde kullanılması gerekmektedir.
 • Organik asitler arılarda kuluçka döneminde kullanılmamalı. Erken ilkbahar ve geç sonbahar dönemi tercih edilmelidir.
 • Hava sıcaklığı 10 derecenin altında olmalıdır.
 • Çocuklardan uzak tutulmalı.
 • Yiyeceklerden ve içeceklere bulaştırılmamalı.
 • Kullanılırken teneffüs edilmemeli ve içilmemelidir.
 • Göze ve deriye temas etmemelidir.
 • Solüsyon,  havalandırması çok iyi olan yerde hazırlanmalı ve kesinlikle solunmamalıdır.

 • Solüsyon hazırlanırken ve kolonilere uygulama anında burun ve ağızı kapatan maske, gözler için ise  gözlük kullanılmalıdır. Vücut üzerinde açık alan bırakılmamalı, plastik eldiven kullanılmalıdır. Ayaklarda bot yada çizme bulunmalıdır. Oksalik asit kullandığınız kıyafetin üzerine sıçrarsa bu kıyafet en kısa sürede, teninize temas etmeden çıkarılmalı ve özenle yıkanılmalıdır.
 • Makale videosu

Bol ve bereketli bir yıl geçirmeniz dileğiyle...

ariciyim.com