Doğaroğlu Tekniğiyle Bal Verimini Düşürmeden Koloni Sayısını Üçe Katla

Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu‘na göre bal sezonuna girerken, yapılacak basit bir uygulamayla bir taraftan bal üretirken, diğer yandan koloni sayısını üçe katlamak mümkün. Peki bu nasıl olacak? Detaylar makalemizde...

Doğaroğlu Tekniğiyle Bal  Verimini Düşürmeden Koloni Sayısını Üçe Katla
: :

Prof. Dr.  Muhsin DOĞAROĞLU hocamız hayatı boyunca Türk ve Dünya arıcılığına büyük katkılar sağladı. Makalemize geçmeden önce kendisini rahmetle anıyoruz. 

Elbette Doğaroğlu’nun kendine has  pek çok uygulaması  söz konusuydu. Bu uygulamalardan birisi de,   SUNNİ OĞUL  ALMA tekniğidir. Bu teknikte, güçlü kolonilerin nektar döneminde  bal yapma kapasitelerini düşürmeden, koloni sayısını  3 katına çıkartmak mümkün olabilmektedir. 

Hepimizin bildiği gibi kovana bal taşıyan tarlacı arılardir.

Bir arının  tarlacı olup kovana bal taşıyabilmesi  için  yumurtadan çıkış tarihinden itibaren yaklaşık 20 gün geçmesi gerekir. Genç arılar bu  süre zarfında koloni içerisinde kendilerine verilen görevleri yerine getirirler.

Yürüttüğü bu çalışmalar  karşılığında ise  kovandaki bal stoğundan tüketirler. Yani  cepten yer.

Nektar döneminde kovan içerisindeki tarlacı arı miktarı oransal olarak ne kadar çok olur ise,  koloni  o denli bal yapar ve   verimli olur.

Dolayısıyla,  bal sezonunda  kovan içerisindeki  genç işçi arı mevcudunun çok fazla olmasının bir avantajı bulunmamaktadır. Elbette belli oranda genç mevcut her daim kovan içerisinde olmalıdır.

Doğaroğlu‘na göre,  çok sayıdaki genç mevcudun bir kısmının ve bazı yumurtalı çerçevelerin bu dönemde kovandan alınıp arı çoğaltmada kullanılması arıcılar için büyük avantaj sağlar.

Şimdi bu tekniğin aşama aşama nasıl uygulandığını görelim. 

arı koloni

DOĞAROĞLU TEKNİĞİ UYGULAMA ADIMLARI

  1. Nektar akışının başladığı zamanda alt kattan (yani kuluçkalıktan) 2 adet üzerinde en çok genç larva bulunan  çerçeveyle birlikte , biri ballı , birisi polenli olmak üzere toplam 4 adet çerçeve alınır.
  2. Bu arada mevcut ana arının, kovanda kalmasına dikkat edilir.
  3. Kovandan çıkartılan çerçevelerin yerine ana arının tekrar yumurta atması için kabarmış boş petekler koyulur.
  4. Kovandan alınan 4 adet çerçeve ; en dışta şurupluk olmak kaydıyla bir kenarda  ballı, bir kenarda polenli ve ortaya 2 adet yumurtalı çerçeveler gelecek şekilde başka bir kovana nakledilir ve  bölme tahtasıyla sıkıştırılır.
  5. Oluşturulan 4 çerçeveli kovan takriben 50 metre arılığın dışına çıkartılır. Taşıdığımız kovandaki tarlacı arılar eski kovanlarına geri döner, yeni kovan da ise sadece genç işçi arılar kalır. Kovanda kalan işçi arı kolonisi dışarıdan nektar ve polen taşıyamayacağı için sürekli olarak arıcı tarafından kek ve şurupla beslenmesi gerekir. 
  6. Oluşturulan yeni kolonideki işçi arılar hemen kendilerine ana arı memesi örmeye başlayacaklardır.
  7. Beşinci gün bu kovanlar açılarak içerisindeki kapalı ana memeleri imha edilerek kaliteli olsun diye sadece ucu açık ana yüksükleri bırakılır. Günlük yumurtadan çıkacak analar çok daha kaliteli olacağı için verimi de o oranda yüksek olacaktır.
  8. Bu işlemden sonra 6’şar gün arayla 2 kez daha aynı yöntemle bölme yapılarak sunni oğul alma uygulaması gerçekleştirilir.  Böylece bir koloniden 3 adet sunni oğul alınabilir. 

(Açıklama: Elbette bu işlemin 3 kez tekrar edilebilmesi için koloninin son derece güçlü olması ve istenilen şartların oluşması gerekir. Şayet koloni o denli güçlü değil ise işlem,  1 ya da 2 kez tekrarlanır.  Yine,  Muhsin Hoca’nın dediğine ek olarak şunu söyleyebiliriz ki, arıcılar zamandan kazanmak için ana arıyı  bölme yapılan kovanların çıkartmasını beklemeden varsa hazır ana vererek çok daha güçlü koloniler oluşturabilirler)

  1. Doparoğlu’na göre bu yöntemde,  bir taraftan sunni oğul  aldığımız kolonilerde tüketici genç arı  oranı düştüğü için arılarımız daha çok bal yaparken , diğer taraftan arı mevcudumuzu  3 kat arttırmak mümkün olmaktadır.

Biraz zahmetli olsada uygulanabilirliği mümkün olan bu tekniği tüm arıcı dostlarımza Rahmetli Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu hocamızın bir mirası olarak bizde tavsiye ediyoruz.

Makalenin videosunu aşağıdaki youtube kalanılımızda izleyebilirsiniz.

Bol ve bereketli bir sezon geçirmeniz dileğiyle

 Osman ALBAYRAK

ariciyim.com