Arıları Niçin ve Nasıl Beslemeliyiz

Arıları niçin beslemeli. Ya da arıları beslemek gerekir mi. Arıları kek mi yoksa şurup ile beslemek mi daha iyidir. Tüm bu soruların cevaplarını merak ediyorsan . Hemen oku...

Arıları Niçin ve Nasıl Beslemeliyiz
arı besleme

Modern arıcılıkta arılara dışarıdan müdahale yaparak koloni verimliliğini birkaç kat artırmak mümkündür. Örneğin;  normal şartlarda bir kovandan 10 kg bal alacakken , arıcının dışarıdan müdahalesi ile aynı kovandan 30-40 kg bal alınabilir. Bunu başarmanın farklı  yolları olmakla birlikte , en önemli uygulamalardan  birisi arıyı uygun dönemlerde (nektar akımı dönemi hariç ) katı ya da sıvı gıdalarla beslemedir.

Arıcılar arasında şöyle bir  söz vardır. “On bir ay sen arına bakacaksın , bir ay o sana” . İnanın bu söz doğrudur.

Arılarınızdan  bir aylık nektar döneminde istediğiniz verimi alabilmeniz  için 11 ay onlara bir bebek gibi bakmanız gerekiyor. Lakin bir koloninin bal sezonuna üst düzey bir güçle girebilmesi için buna ihtiyaç var.

Bal Arılarını Niçin Beslemeliyiz?

Bal Arılarını Niçin Beslemeliyiz?

Arı kolonisini beslemenin türlü nedenleri vardır. Bu durum arıcının amacına göre değişir. Örneğin arı çoğaltmak isteyen bir arıcının besleme yöntemi ile , arılarından bal almak isteyen birisinin yöntemi farklıdır.

Genel olarak arılar , arıcılar tarafından  şu nedenlerden dolayı beslenir

  • Ana arıyı yumurtlamaya teşvik ederek işçi arı mevcudunu çoğaltmak.
  • Koloninin yetersiz besin ihtiyacını karşılamak.
  • Arıların hastalık ve zararlılara karşı daha dirençli olmasını sağlamak.
  • Bal sezonuna optimum güçle girmek.
  • Kışlatmaya sağlıklı ve güçlü kolonilerle giriş yapmak.
  • Her ne kadar etik olmasa da bir başka neden ise , nektar döneminde arıya şurup vererek daha çok bal yapmasını sağlamak.

Bir arıcı,  arılarını dıştan beslemezse ne olur  ?

Özellikle , saf bal tüketmek isteyenler,  dışarıdan verilen bir gıdanın bala karışma ve doğallığını bozma riskinden dolayı  arıların arıcılar tarafından kek ya da şurupla beslenmesine karşı çıkarlar.

Bu durum  elbette haklı bir taleptir. Hele ki son zamanlarda sahte balla ilgili yapılan spekülasyonlar  tüketicilerin doğal veya organik bal adı altında satılan ürünlere ihtiyatlı yaklaşmalarına yol açmıştır.

Her şeyden önce  şunu söylemek gerekir ki. Bir arı kolonisinden hiç besleme yapmadan da bal alınabilir. Tüm olasılıklar doğru ve arıcının lehine gelişir ise rekolte anlamında tatmin edici bir sonuç da ortaya çıkar. Ancak ne yazık ki , hiçbir şekilde  arıyı beslemeden ondan yeterli miktarda bal almak tamamen şansa bağlı bir durumdur. Ve her zaman iyi sonuç vermeyebilir.

Yapılan araştırmalar , fenni kovanlarla yapılan arıcılıkta , hastalıklara karşı yapılacak doğru müdahale ve beslemeler sonucunda bir arı kolonisinin verimliliğini tatmin edici düzeyde arttırdığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla , günümüzde arıcılıktan kar elde etmeki isteyen arıcılar bir şekilde arılarını beslemek zorunda kalmaktadır.

arıları kek ile besleme

Arılar Sadece Kek ya da Şeker Şurubu   İle mi Beslenir?

Arılar muhakkak şekilde şeker şurubu, fondan şeker ya da kek ile beslenmeli diye bir durum söz konusu değildir. Arılarına kek ya da şurup vermek istemeyenler için en doğal yöntem elbette ballı polenli çerçeve ya da sadece baldan yapılmış şurup vermek en ideal çözümdür. Ancak , arıları balla beslemenin , şurup ile beslemeye göre ne derece etkili olduğu yönünde arıcılar arasında halen tartışmalar devam etmektedir. Yine de , doğal bal üretmek  isteyenler için,  arıları ballı çerçeve ya da ballı şurupla beslemek tek yol olarak gözükmektedir.

Arıları kek ya da şurupla beslemek balın kalitesini bozar mı?

Bal arılarının , nektar akım döneminde , yani bal sezonunda dışarıdan beslenmesi elbette balın kalitesini bozar. Bu yüzden , bal akımı başlamadan en az 1 hafta önce arı beslemesini kesmek gerekir.

Bal alınmayacak kolonilerin beslemesine ise bal sezonunda da devam edilir. Genel manada arıların beslenmesi , nektar akım öncesinde ve  bal hasadı sonrasında  yapılmalıdır.

Arılar için kek mi yoksa şurup mu daha iyidir ?

Arıcılar arasında tartışılan bir başka husus ise arıları  kekle mi , yoksa şurupla mı beslemek daha iyidir ? Hususudur. Esasen , her iki besleme şeklinin amacı aynıdır. Ancak oluşturduğu etki açısından elbette aralarında farklılık söz konusudur.

Arıları Katı Gıdalarla Besleme Nasıl Yapılmalı ?

Arı besleme için üretilmiş , piyasada satılan pek çok katı gıda çeşitlerine rastlamaktayız. Özellikle arıcılığa yeni başlayanlar için bu denli bol çeşidin olması biraz kafa karıştırıcı olmakla birlikte esasen bu durum cevaplanması gereken sorulardan birisidir .

Arıları kek ya da fondan şeker ile besleme daha çok koloninin gıda ihtiyacına destek verme ve ana arıyı yumurtlamaya teşvik etme amacıyla yapılır. Gıda stoğu azalan arılarda çöküş başlar , yedek ballı-polenli çerçevelerin bulunmadığı durumlarda arılara kek vererek açlıktan kaynaklanan problemlerin bir nebze olsun önüne geçebilir.

Erken ilkbahar ve bal hasadı sonrasında arılara verilecek katı gıdalar ana arıyı yumurtlamaya teşvik ettiği için koloni mevcudunun arttırılması için son derece önem taşımaktadır. Bu yüzden nektar ve soğuk kış günleri hariç arılara katı gıda (kek, şeker  veya fondan şeker ) vermek faydalı bir uygulamadır.

Arılara Katı Gıda Ne Zaman ve Nasıl Verilmeli ?

Arı besleme zamanı genelde güz ve ilkbahar (nektar öncesi ) dönemdir. Güz beslemesindeki amaç arıyı kışa güçlü sokmakken, ilkbahar beslemesindeki amaç ise koloniyi ek gıdayla desteklemek ve ana arıyı uyararak yumurtaya teşvik etmektir

Her ne kadar arının bal stoğu yeterli olsa bile , ayrıca  verilecek bir gıda takviyesi ana arıyı yumurtaya teşvik ederek koloni içerisindeki genç mevcudun artması  sağlanabilir. Ancak,  hiçbir zaman  katı gıdalar , şurup kadar ana arıyı yumurtaya teşvik edemez.

Çok soğuk havalarda katı gıda vermenin arı üzerinde fazla olumlu etkisi olmaz , zira soğuk havada kekler daha da çok sertleşeceği için arının bu gıdayı alması zorlaştığı gibi kek verilen arılar suya ihtiyaç duyacaklarından  soğuk havalarda verilen keklerden dolayı su almak için dışarıya çıkan arılar bir daha geriye dönemediği için koloni kayıpları yaşanabilir. Arıcının bu noktada dikkatli olması gerekir.

Arılar İçin Hangi Katı Gıda Daha İyidir ?

Arıların beslenmesi için en sağlıklı  gıda hiç şüphesiz  baldır. Bir arıcı her ne kadar arılarından çokça bal almak istese bile kuluçkalıkta  yeterli miktarda gıda stoğu bırakmalıdır. Arıların balı azaldığında ise bulundurduğu yedek ballı çerçevelerden ihtiyaç duyulduğunda takviye etmelidir. Stokta arılara verilecek bal yoksa bu durumda yapılacak tek şey kek, fondan şeker , ya da   şurup vermektir.

Arıcılar arasında cevap bulunamayan bir başka husus, arılar için  fondan şeker mi , yoksa kek mi daha iyidir ?  Sorusunun cevabı ne yazık ki halen  yanıt bulmuş değildir.

Burada esas olan sizin vermiş olduğunuz katı gıdanın zamanında verilmesi , arının gıdayı alması ve  tüketmesidir. Şayet verdiğiniz katı gıdayı arılar tüketmiyorsa , ya arılar beğenmemiştir  ya da arıların ek bir besine  ihtiyaçları yoktur.

Piyasada satılan katı gıdalar içerisinden hangisini tercih etmeli noktasında tecrübeli bir arıcının fikrini almak en doğrusudur.

Bir diğer husus ise , saf kek mi yoksa polenli- vitaminli kek mi daha iyidir?

Artvin Arıcılık firmasından aldığımız bilgilere göre,  elde edilen verilere bakılırsa polenli , vitaminli keklerin  , saf keklere göre arı üzerinde daha çok olumlu  etki oluşturduğu yönünde kanaatler söz konusudur. Vitaminli – polenli keklerin özellikle ana arıyı yumurtlamaya daha çok  teşvik etmesini ve böylece  koloni mevcudunun artmasını ve arıların  sağlıklı olmasını sağlar.

artvin arıcılık

Arıları Fondan Şeker ya da Akide Şekeri ile Beslemek

Arıcılardan alınan dönütlere bakılırsa , şeker pancarından yapılmış fondan şeker ya da akide şekerinin arılara herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Ancak , fondan şekeri biraz daha kolay aldıkları ve hazmettikleri bir gerçek. Akide şekeri ise fondan şekere göre daha sert olması nedeniyle uzun süre kovanda kalma özelliğine sahiptir.

Burada unutulmaması gereken bir hususu tekrar hatırlatmakta fayda var. Hangi tür gıda olursa olsun soğuk kış günlerinde arıların katı ya da sıvı gıdalarla beslenmesi doğru değildir. Hava sıcaklıklarının 14 derece civarına ulaşması durumunda arı beslemesine geçilebilir. Yönünde ortak bir kanaat söz konusu.

arıları şurup ile besleme

Arıları Şurup İle Besleme

Çoğu arıcı,  şurubun katı gıdalara göre arı üzerinde daha olumlu etki oluşturduğu yönünde hemfikirdir. Şurup,  özellikle ana arıyı yumurta atmaya teşvik etme noktasında keke göre daha başarılıdır. Ancak , bunun için hava sıcaklıklarının en az 14 ve  üzerinde seyretmesi ve dışarıdan az da olsa polenin gelmesi gerekmektedir.  

Arılara Ne Zaman Şurup Verilmeli ?

Arılar nektar dönemi  ve soğuk kış ayları hariç her dönem şurup ile beslenebilir. Burada önemli olan arının gerçek manada ek gıdaya  ihtiyaç duymasıdır.

Şurup verirken hava sıcaklığına göre hareket etmek gerekir. Soğuk havalarda sıcaklığın 10-15 ° de seyrettiği durumlarda 1/3,    15-20°   civarında  ½ ,    20 ° ve üstünde ise 1/1 oranında   şurup yapılmalıdır. Özellikle sıcak havalarda 1/1 şuruplar temel peteğin kabartılması , diğer yandan arının su ihtiyacının karşılamada yardımcı olur.

Arıların bal stoklarının azaldığı ya da bittiği durumlarda havalar soğuk olsa bile oldukça kalın ve sıcak suda (kaynatılmadan) hazırlanmış ve iyice karışmış şurup petek gözlerine dökülerek verilmelidir. Her ne kadar bal yerini tutmasa bile en azından geçici bir çözüm olabilir. Arıların şurupla beslenmesiyle ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki önerilen içerik sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Önerilen İçerik:

Arılarda Beslenme

Toparlamak gerekirse, arıların güçlü bir şekilde varlıklarına devam edebilmeleri için mutlak şekilde arıcılar tarafından doğru besleme yöntemlerine tabi tutulması gerekir. Dışarıdan hiçbir müdahale yapmadan , adeta kendi kaderine terk edilen bir arı kolonisinden verim almak tamamen tesadüflere kalmış bir durumdur. Lakin , günümüzde  kirlenen ve bozulan doğada arıların hayatlarını tehdit eden pek çok olumsuz durumlar söz konusudur. Bu yüzden,  nasıl ki bizim arılara ihtiyacımız varır. Arıların da bir arıcılara şiddetle ihtiyacı söz konusudur.

Bol ve bereketli bir sezon geçirmeniz dileğiyle…

ariciyim.com