Arılarda Avrupa Yavru Çürüklüğü  Hastalığı ve Tedavisi

Arılarda sık rastlanan hastalıklardan birisi de , Avrupa yavru çürüklüğü hastalığıdır. Bu hastalık , zamanında önlem alınmazsa ciddi koloni kayıplarına yol açabilir. Avrupa yavru çürüklüğü tedavisi mümkün olan bir hastalıktır.

Arılarda Avrupa Yavru Çürüklüğü  Hastalığı ve Tedavisi
Avrupa yavru çürüklüğü ve tedavisi

Avrupa yavru çürüklüğü  hastalığı sık sık  amerikan yavru çürüklüğü ile karıştırılır. Onun kadar  zararlı olmasa da , gene de  belirli koşullar altında bir bal arısı kolonisini yok etme potansiyeline sahip bir hastalıktır. Bu yüzden önemsenmesi gerekir. 

Avrupa  yavru çürüklüğü genç larvaları yetişkinliğe ulaşmadan önce hedef alır ve öldürür. Bununla birlikte, Amerikan yavru çürüklüğünün aksine, bu hastalık spor  oluşturmaz bu durum hastalığın tedavisini kolaylaştırır.

Avrupa Yavru Çürüklüğü Hastalığı Nedir?

Avrupa yavru çürüklüğünün etken maddesi, spor oluşturmayan bir bakteri olan Melissococcus plutonius'dur . 

Bu hastalık genelde, hava sıcaklıklarının değişkenlik gösterdiği ve  nektar akımının az olduğu  dönemlerde  görülür.

 Avrupa yavru çürüklüğü  hastalığı , sık sık  amerikan yavru çürüklüğü ile karıştırılır. Onun kadar  zararlı olmasa da , belirli koşullar altında bir bal arısı kolonisini yok etme potansiyeline sahip bir hastalıktır. Bu yüzden mutlaka arıcılar tarafından önemsenmesi gerekir. 

Avrupa  yavru çürüklüğü , genç larvaları yetişkinliğe ulaşmadan önce hedef alır ve öldürür. Bununla birlikte, Amerikan yavru çürüklüğünün aksine, bu hastalık spor  oluşturmaz.  bu durum hastalığın tedavisini kolaylaştırır.

Amerikan yavru çürüklüğü gibi bu hastalık da,  48 saatten daha küçük genç larvaları etkiler. Şiddetinin artması durumunda ise , kapalı larvalara bile sirayet edebilir.

Avrupa yavru çürüklüğü, 80 derece ısıda hastalık yapan sporlar ölürken , amerikan yavru çürüklüğü sporları 120 derecelik bir ısıya bile dayanabilirler. 

Arılarda avrupa yavru çürüklüğü

Avrupa Yavru Çürüklüğünün Belirtileri

En önemli belirtilerinden birisi, larvanın normal mat beyazdan  donuk sarıya ve daha sonra kahve rengine , akabinde ise  siyaha döner.  

Hastalığın,  kendine has ekşi, bira mayası , ya da çürümüş balık  kokusuna benzeyen bir özelliği vardır.

Genelde yumurtadan çıktıktan sonra 4 gün içinde larvada ölüm görülür. Ölümler petek gözlerinin kapatılmasından önce gerçekleşir

Amerikan yavru çürüklüğü daha çok kapalı yavrularda görülür iken, avrupa yavru çürüklüğü daha çok açık yavrularda görülür.

Ölü larvalar az yapışkan olduğundan,  kuruyunca arılar tarafından  gözlerden temizlenebilirler.

Hastalığa yakalanmış kolonilerde, tedirginlik, isteksizlik tembellik ve hassasiyet göze çarpar. Larvalar genellikle hilal formundayken ölürler.

Avrupa ve amerikan yavru çürüklüğü

Bu hastalık , daha çok zayıf kolonilerde ortaya çıkar. Kuvvetli koloniler ise  bu hastalıkla başedebilirler. Bu bakımdan kuvvetli kolonilerle çalışmak her zaman avantaj teşkil etmektedir.

Hastalığa yakalanmış kolonilerde, stres, isteksizlik ,  tedirginlik ve tembellik gibi davranışlar görülür.

Ölmüş larva bir kibrit çöpü ile çekildiğinde Amerikan yavru çürüklüğü gibi  ipliksi uzama görülmez. Ölü larvanın kıvamı önceleri sulu ve yumuşak, sonra sertleşerek hamur kıvamı alır. 

Tanı için süt testi yapılabilir. Sağlıklı larvalar ortalama 13 dakikada sütü pıhtılaştırırken, infekte larvalar 2 dakika içinde sütü pıhtılaştırabilirler.

Avrupa yavru çürüklüğü tedavisi

Avrupa Yavru Çürüklüğü Hastalığı Tedavisi

 • Doğal Tedavi; 

  Avrupa yavru çürüklüğü;  koloni zayıflığı , besin yetersizliği, nektar azlığı , varroa ve adi yavru çürüklüğü, havaların soğuk gitmesi gibi nedenlerden beslenir.

  Koloni güçlüyse , hastalıklı  larvalar genellikle bakıcı arılar tarafından koloniden uzaklaştırılır. Bu davranış, çoğu koloninin bir enfeksiyon kapmasına veya koloniden tamamen kurtulmasını sağlar. Larvalar koloniden çıkarılmazsa, sonunda hücrede, tipik olarak pupa öncesi sarmal aşamada ölürler.

  Bu hastalıkla mücadelede , Genç ve güçlü anayla çalışılmalıdır

  Şayet önlem alınmaz ise hastalıklı  kolonilerden sağlıklı kolonilere doğru yayılabilir.  Hastalıktan dolayı sönen koloninin yağmalanması yayılım için en elverişli ortamı oluşturur. Bunu önlemek için sönen kovanların kapatılıp arılıktan uzaklaştırılması gerekir. 

  Kovan değişimi ve koloniler arasında çerçeve transferinde dikkatli olunmalı , hastalık olmadığından emin olmalıyız. Besleme yapılırken de  aynı özen gösterilmelidir. 

  Kullanılan ekipmanlar sık sık dezenfekte edilmelidir.

  Bu hastalıkta amerikan yavru çürüklüğünde olduğu gibi kolonilerin imhasına ihtiyaç yoktur.

  Tedavi süresince ana arı, yumurta atmaması için kafes içerisine alınabilir. 

   Avrupa Yavru Çürüklüğü Hastalığının İlaçla Tedavisi

  Avrupa Yavru Çürüklüğü,  tüm dünya arıcıları için tehlikeli bir hastalıktır. Tedavi için kullanılan kimyasallar dikkatli seçilip uygulanmalıdır. Hatalı ilaç uygulamaları balda kalıntı problemi yaratabilir. Özellikle Tarım Bakanlığı tarafından bal arıları için  ruhsatlandırılmış ve veteriner hekim reçetesi ile satılan ilaçlar kullanılmak suretiyle ilaçlama yapılmalıdır.

  Antibiyotikli Şurup ile Amerikan Yavru Çürüklüğü Tedavisi

  Bir buçuk gram oral toz  , ya da  bir çay kaşığı  antibiyotik yaklaşık bir kilo  hazırlanmış ılık şuruba katılarak iyice karıştırılır. Karışım üç, dört gün arayla verilir. Tedaviye  yaklaşık 15  gün   boyunca devam edilir. Bu tedaviden etkili bir sonuç alabilmek için kovanın sıcak ve koloninin sıkışık tutulması önem taşımaktadır.

  Toz Şeker ya da Pudra Şekeri  ile Avrupa Yavru Çürüklüğü Tedavisi.

  İyice öğütülerek toz haline getirilmiş  şeker pancarı tozuna oral toz çözelti antibiyotik katarak ,   Tercihen   350 gram övütülmüş  toz şeker ya da pudra şekerine 20 gram  antibiyotik katarak ,    iyice karıştırılır. 

   Karışım 1 litrelik boş pet su kabına doldurulur . Pet şişe kapağı  5 , 6 yerden delinir ve 3 günde bir çerçeve aralarına  karışım püskürtülür. On çerçeveli bir koloni için yaklaşık 30 gr karışım  3 gün arayla en az 3 , 4  kez uygulanır.  

   Bol ve bereketli bir sezon geçirmeniz dileğiyle , hoşça kalın.

ariciyim.com

İleitişim: ariciyim.com@gmail.com