Karniyol Arı Irkı Özellikleri

Karniyol arı ırkı pek çok üstün özelliklere sahiptir. Oldukça uysal olup, erken ilkbahar da hızla gelişir. Karniyol arısıyla ilgili merak ettikleriniz makalemizde...

Karniyol Arı Irkı Özellikleri

Bu makalemizde, arıcıların  çalışkan ve sakin kızı olarak kabul edilen  harika bir arı ırkından bahsedeceğiz. Bu ırkın adı;   Apis mellifera carnica yani namı diyar “karniyol”.

Karniyol Arı Irkı ( Apis mellifera carnica ), Dünya'daki   Apidae familyasına bağlı arı  ırkıdır. Karniyolun dışında, ekonomik değeri yüksek diğer bal arısı ırkları ise;  İtalyan, Kafkas, Avrupa Esmer ve Anadolu  Irklarıdır. Bu ırklara 2022 yılında yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda Yığılca arı  ırkında eklendiBunun yanında  düşük ekonomik değere sahip Kıbrıs ve Suriye arı ırkları ve bunlara bağlı olarak yüzlerce ekotip söz konusudur. Karniyol arı ırkının da zaman içerisinde onlarca ekotipi ortaya çıkmıştır.

Dünya arı ırkları

HANGİ ARI IRKI    DAHA BAŞARILI ?

Bu soru,  arıcılar arasında tartışılan en popüler konulardan birisi olmakla birlikte. henüz çözüme kavuşturulmuş bir husus değildir.  Ancak bugün bahsedeceğimiz KARNİYOL IRKI ortaya koyduğu performans sayesinde biraz daha ön plana çıkan ırklardan birisi olarak dikkat çekmektedir. 

Esasen,  kusursuz arı ırkı diye birşey yoktur. Olamaz da zaten. Ama şunu biliyoruz ki,  mevcut arı ırklarının ve ekotiplerinin  birbirine karşı üstün ya da zayıf yönleri vardır. Çünkü, arıların performansını etkileyen genetik farktölerin dışında , çevresel etmenlerde mevcuttur. Bunlardan bazıları şunlardır;

Ana arının gelişim ve döllenme süreci, 

Ana arının yaşı,

Mevsimsel ve coğrafik şartlar

Arıcının koloniyi yönetme becerisi gibi unsurlar arıların performansını doğrudan etkiler. 

Önerilen Makaleler

Aşağıda ki tabloda,  yapılan bir bilimsel çalışmaya göre bazı arı ırklarının özellikleri gösterilmiştir.

KARNİYOL ARI IRKI

Arı ırkları içerisinde yer alan Karniyol (Apis mellifera carnica) arı ırkı, diğer ırklara göre  pek çok üstün özelliklere sahiptir.

Ülkemizde de yaygın olarak bulunan bu ırkın çok sayıda farklı ekotipleri ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bir arıcı karniyol ile çalışmaya karar verdiğinde çalışacağı ekotipin özelliklerini iyi bilmelidir. Lakin ekotipler arasında bile ufak tefek perfomans farklılıkları olabilir.

Karniyol Arı Irkının Menşei

Carniola bal arısı Avusturya Alpleri, kuzey Yugoslavya ve Tuna vadisinde ortaya . çıkmış olup, tüm balkan ülkeleri ve Türkiye başta olmak üzere Dünya’nın dört bir yanına yayılım göstermiş  bir arı ırkıdır. Örneğin,  Karniyol arısı Amerika’da en yaygın ikinci arı ırkıdır. Yine, Karniyol arısı Almanya’da arıcılar arasında oldukça popüler ve tercih edilen bir ırk durumundadır.  Elbette, bu veriler  karniyol arısının ne denli verimli ve tercih edilen bir ırk olduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir.

Karniyol arı ırkı

Karniyol Arı Irkının  Anatomisi  

Karniyol bal arıları, İtalyan bal arısı ile yaklaşık aynı büyüklüktedir, 

Kitinleri gri ve koyu renklidir, vücutlarında daha açık renkli veya kahverengi renkli halkalar ve noktalar bulmak mümkündür. Karniyol ana arısı koyu renkli olduğundan kovan içerisinde bulmak zordur. Bu yüzden karniyol ile çalışacak olanlar, ana arının boyalı olmasına dikkat etmelidir.

Karniyol arı ırkı,  morfolojik olarak , İtalyan ve Kafkas arılarına çok benzemektedir. Daha çok italyan bal arılarına benzerliklerinden dolayı 'gri italyan bal arıları' olarak da adlandırılırlar. Özellikle  tüy uzunluğu ve renk kriterleri dışında vücut ölçüleri bakımından bu üç ırk arasında önemli bir fark olmamasına rağmen fizyolojik ve davranışsal özellikleri birbirinden oldukça farklıdır

Karniyol arıları

Karniyol Arı Irkının  Üstün Özellikleri

 • Karniyol bal arısı, genel olarak  nazik ve üretken olduğundan arıcılar tarafından çok sevilir.
 • Diğer ırklara göre belki de en üstün  özelliği, erken ilkbaharda hızlı  çoğalarak bal sezonuna güçlü koloni ile girme fırsatı sunmalarıdır.
 • Bal ve polen verimi oldukça yüksektir
 • Bulunduğu şartlara, uyum becerileri çok iyidir. Farklı iklim, sıcaklık ve yeryüzü şekillerinde (dağlardan kentsel alanlara) çalışabilirler. Acil durumlarda kovanlarında 150 güne kadar kalabilirler.
 • Karniyol ana arısı (Kraliçe), kuraklık veya sert kışlar durumunda, koloni güvenli olana kadar yumurtlamayı bırakmasını bilir, şartlar normalleştiğinde ise hızla  yumurta bırakır ve koloni diğer ırklardan daha hızlı gelişir(Kaynak).
 • Karniyol kraliçesi oldukça verimlidir. Bu yüzden arıcısını mutlu etmesini iyi bilir
 • Zararlı böceklere karşı savunma gücü yüksektir.
 • Arıcılara karşı son derece uysaldır , çok fazla örselenmedikçe saldırmazlar
 • Bu arılar, işçi popülasyonunu nektar mevcudiyetine göre ayarlama konusunda  ustadırlar. 
 • Nektar akımı sona erdiğinde kuluçka üretimini makul seviyede dengelerler.
 • Yağmacılığa ve diğer saldırılara karşı savunma mekanizmaları gayet başarılıdır.
 • Karınları çok daha ince olmasına rağmen , neredeyse Batı Avrupa siyah arıları kadar büyük ve uzundur
 • Karniyol arısının dil uzunluğu  6,5 - 6,7 ​​mm olup uzun bir dile sahip olduğu söylenebilir
 • Bulunduğu ortama kolay adaptasyon sağlar
 • Daha düşük mevcutla kışı geçirebilir
 • Propolis ve  Bal tüketimi düşüktür
 • Uzun kışları olan bölgeler için uygundur
 • Polen ve nektarın bol olduğu dönemlerde hızla artarken, düşünce   nüfusunu buna  bağlı olarak düşürür
 • Yavru ve kuluçka  hastalıklarına karşı dayanıklıdır
 • Yön tayinleri güçlüdür. Yanlış kovana girmezler
 • Sabahın erken saatlerinde ve akşam geç saatlerde serin ve yağışlı günlerde  yem    toplama özellikleri iyidir
 • Karniyol işçi arıları diğer ırklara göre yaklaşık  % 12 oranında daha uzun  ömürlüdür. Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Carniolan_honey_bee)

Karniyol ırk

Karniyol Arı Irkının Zayıf yönleri

Elbette hiçbir ırk mükemmel değildir. Karniyol arı ırkının da az da olsa olumsuz yönleri mevcuttur. Bunlar;

 • Sıcak yaz havalarında daha düşük gelişme gösterebilir
 •  Zor zamanlarda yağmacılık yapabilirler
 • Siyah renkli olması nedeniyle, işaretlenmedikçe koloni içerisinde kraliçe arıyı bulmak zordur
 • Erken ilkbaharda hızlı gelişim içgüdüsü nedeniyle , besin ihtiyacı yüksektir
 • İlkbaharda hızla gelişmesi nedeniyle buna bağlı olarak oğul verme eğilimi artar

ariciyim.com