Karniyol Arı Irkı Özellikleri

Karniyol arı ırkı pek çok üstün özelliklere sahiptir. Oldukça uysal olup, erken ilkbahar da hızla gelişir. Karniyol arısıyla ilgili merak ettikleriniz makalemizde...

Karniyol Arı Irkı Özellikleri

Karniyol Arı Irkı ( Apis mellifera carnica ), Dünya'daki   Apidae familyasına bağlı dört ana  tür bal arısı ırkından birisidir. Karniyolun dışında, ekonomik değeri yüksek diğer bal arısı ırkları ise;  İtalyan, Kafkas, Avrupa Esmer ve Anadolu  Irklarıdır. Bunun yanında  düşük ekonomik değere sahip Kıbrıs ve Suriye arı ırkları ve bunlara bağlı olarak yüzlerce ekotip söz konusudur.

Dünya arı ırkları

Arıcılar arasında yaygın olarak tartışılıp da cevap bulunamayan sorulardan bazıları şunlardır;  

Önerilen Makaleler

ARI IRKLARI

Esasen,  en başarılı arı ırkı diye birşey yoktur. Arıların performansını etkileyen genetik farktölerin dışında , çevresel etmenlerde mevcuttur. 

Bunlardan bazıları ;

 • Ana arının büyüme ve döllenme süreci, 
 • Mevsimsel ve coğrafik şartlar
 • Arıcının koloniyi yönetme becerisi gibi unsurlar arıların performansını doğrudan etkiler. 

Karniyol arı ırkı

Karniyol Arı Irkı

Arı ırkları içerisinde yer alan karniyol arı ırkı, diğer ırklara göre  pek çok üstün özelliği açısından ön plana çıkmaktadır.

Ülkemizde de yaygın olarak bulunan bu ırkın çok sayıda farklı ekotipleri de söz konusudur.

Karniyol Arı Irkının Menşei

Carniola bal arısının ana vatanı Slovenya olmakla birlikte dünyanın farklı bölgelerine yayılmış popüler bir arı ırkıdır.  Bu arılar, İngilizce'de Carniolans veya kısaca "Carnies" olarak bilinir.

Karniyol arı ırkı

Karniyol Arı Irkının  Anatomisi  

Karniyol bal arıları, İtalyan bal arısı ile yaklaşık aynı büyüklüktedir, 

Kitinleri koyu renklidir, ancak vücutlarında daha açık renkli veya kahverengi renkli halkalar ve noktalar bulmak mümkündür. Ayrıca "gri arı" olarak da bilinirler.

Karniyol arıları

Karniyol Arı Irkının  Üstün Özellikleri

 • Erken ilkbaharda hızlı  çoğaldıkları için  bal sezonuna güçlü koloni ile girme fırsatı sunarlar
 • Zararlı böceklere karşı savunma gücü yüksektir.
 • Arıcılara karşı son derece uysaldır , çok fazla örselenmedikçe saldırmazlar
 • Bu arılar, işçi popülasyonunu nektar mevcudiyetine göre ayarlama konusunda  ustadırlar. 
 • Nektar akımı sona erdiğinde kuluçka üretimini makul seviyede dengelerler.
 • Büyük miktarlarda bal ve polen depolarlar
 • Yağmacılığa ve diğer saldırılara karşı savunma mekanizmaları gayet başarılıdır.
 • Karınları çok daha ince olmasına rağmen , neredeyse Batı Avrupa siyah arıları kadar büyük ve uzundur
 • Karniyol arısının dil uzunluğu  6,5 - 6,7 ​​mm olup uzun bir dile sahip olduğu söylenebilir
 • Bulunduğu ortama kolay adaptasyon sağlar
 • Daha düşük mevcutla kışı geçirebilir
 • Propolis ve  Bal tüketimi düşüktür
 • Uzun kışları olan bölgeler için uygundur
 • Polen ve nektarın bol olduğu dönemlerde hızla artarken, düşünce   nüfusunu buna  bağlı olarak düşürür
 • Yavru  hastalıklarına karşı dayanıklıdır
 • Yön tayinleri güçlüdür. yanlış kovana girmezler
 • Sabahın erken saatlerinde ve akşam geç saatlerde ve serin, yağışlı günlerde  yem    toplama özellikleri iyidir
 • Karniyol işçi arıları diğer ırklara göre yaklaşık  % 12 oranında daha uzun  ömürlüdür.

Karniyol ırk

Karniyol Arı Irkının Zayıf yönleri

 • Sıcak yaz havalarında daha düşük gelişme gösterebilir
 • Siyah renkli olması nedeniyle , işaretlenmedikçe koloni içerisinde kraliçe arıyı bulmak zor olabilir
 • Erken ilkbaharda hızlı gelişim içgüdüsü nedeniyle , besin ihtiyacı yüksektir
 • İlkbaharda hızla gelişmesi nedeniyle buna bağlı olarak oğul verme eğilimi artar

ariciyim.com