Erken İlkbaharda Varroa Mücadelesi Nasıl Yapılır ?

Aman Dikkat! Varroa her daim arılara zarar veren ciddi bir parazittir. Özellikle erken ilkbaharda varroa mücadelesi çok önemli? Peki Neden ? Hemen oku ...

Erken İlkbaharda  Varroa Mücadelesi Nasıl Yapılır ?
Varro Hastalığı

Türkiye’de genel olarak Şubat ayıyla  birlikte arıcılığa gönül veren dostlarımız arasında heyecan dalgası esmeye başlar. Lakin , kış sezonu yavaş yavaş sona ererken , bereketli günlerin ayak  sesleri duyulmaktadır. Vakit kaybetmeden , havanın sıcak olduğu  bir günde kovan kapakları açılır ve böylece süreç başlamış olur. Hemen ,  kolonilerin mevcut durumları kontrol edilir. Kışın sönen kovanlar bir kenara ayrılırken , sağ kalan kolonilerle ilgili gerekli adımlar bir bir atılmaya başlanır.

Erken ilkbahar döneminde öncelikle yapılacak işlerden birisi VARROA MÜCADELESİDİR.  Bir arıcının  başarısı büyük oranda   varroa ile yapacağı savaşın sonucuna bağlıdır. Zira, VARROA AKARI  tüm dünya da olduğu gibi  Türkiye ‘de de arıcılığı etkileyen en ciddi tehlikelerden  birisidir.

Varroa ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Önerilen Makale

Varroa Nedir?

Değerli dostlar , üzgünüm ama , " VARROA ARILARINIZI YOK ETMEDEN , SİZ ONU YOK EDİN !"  sloganını bir tabelaya yazıp arılığımıza asacak kadar bir tehlikeyle karşı karşıyayız.

varroa hastalığı

Bir arıcının Varroa ile yürüteceği savaşı kazanması oldukça zordur. Öyleki , galip geldiğinizi  zannettiğiniz bir anda tekrar nüksederek tüm koloniyi etkisi altına alabilir. Bu yüzden , yılın  on iki ayı devamlı şekilde teyakkuzda olmak  ve doğru bir yöntemle bu tehlikeye karşı  mücadele etmek gerekir.

Ergin arıların vücutlarına yapışık bir şekilde bahara çıkan varroa parazitleri  , ana arının yumurta atmaya başlamasıyla birlikte ergin arılar üzerinden ayrılarak petek  gözlerine yerleşirler ve  varlıklarını burada sürdürmeye devam ederler.

varroa

Varroalar , bir taraftan yumurta atarak çoğalırken , diğer yandan larvalara zarar verirler.   Bu yüzden, ERKEN İLKBAHAR döneminde  ana arı henüz yumurtlamaya geçmeden varroa mücadelesini başlatmak  gerekir. Esasen , bu dönemde varroa ile mücadele çok daha kolaydır. Şayet  parazitler  petek gözlerine yerleşirlerse , onlarla başetmek çok daha zor olabilir.

Varroa ile mücadele yöntemi , kuluçka dönemi ve kuluçkasız dönem olmak üzere  iki bölümden oluşur. Kuluçka döneminde (Ana arının yumurta attığı zaman zarfı) varro mücadelesi çok daha zor olmakla birlikte yöntemin şeklide farklıdır. Bu dönmede daha çok balda kalıntı bırakmayan doğal mücadele şekilleri uygulanırken. Ana arının yumurta atmadığı  Kuluçkasız  dönemde (Geç sonbahar, kış ve erken ilkbahar) kimyasal mücadele şekli tercih edilir.

oksalik asit uygulaması

Erken ilkbahar dönemi Türkiye’de bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir. Örneğin Şubat ayında kimi bölgelerimizde ana arılar çoktan yumurtaya geçmişken , soğuk iklim koşullarının hüküm sürdüğü bazı bölgelerde koloni henüz salkım halindedir. Her iki durumda da uygulanacak varroa mücadelesi değişiklik gösterir.

Ana arının yumurta atmadığı Kuluçkasız Dönem de yürütülecek mücadele şekli daha çok Kimyasal Mücadeledir. Kuluçka dönemlerinde ise sadece fiziksel ve biyolojik  yöntemler uygulanmalıdır.

Erken ilkbahar da , şayet bulunduğunuz bölgede  ana arılar henüz yumurtaya geçmediyse aşağıdaki kimyasal yöntemi uygulamanızı özellikle Oksalik Asit Uygulamasını tavsiye ederiz.

VARROA AKARINA KARŞI MÜCADELE YÖNTEMLERİ

a) Varroa ile Fiziksel Mücadele

Her dönem uygulanabilecek bir yöntemdir.

Fiziksel mücadele, Varroa’ların kovan içi uygun yaşam koşullarını belirli bir süre değiştirmek amacıyla uygulanan ısı uygulamalarıdır. Özel hazırlanmış kovanlarda kovan sıcaklığı yapay yollarla, kontrollü olarak 46°C'ye çıkartıldığında varroalar ölerek kovan dip tahtasına düşmektedir. Bu uygulama sadece paket arılarda (özel olarak yapılmış arı taşıma kaplarına yerleştirilmiş olan çerçevesiz arı kolonisi ) yapılabilir. Kimyasal bir bileşik kullanılmaması, balda kalıntı sorununu ortadan kaldırmaktadır. Ancak bu yöntem pahalı ve dikkat isteyen, herkesin kolaylıkla uygulayabileceği bir yöntem değildir.

b) Varroa İle Biyolojik Mücadele

Her dönem uygulanabilecek bir yöntemdir.

Biyolojik kontrol yöntemleri Varroa’nın bulunduğu peteklerin gözler sırlandıktan sonra arı pupaları ile yok edilmesi esasına dayanmaktadır. Varroa genelde erkek petek gözlerine yerleştiği için kovanda kontrollü olarak arılara erkek petek gözleri yaptırılır ve ana arının bu gözlere yumurta atması sağlanır , larva kapanınca da bu petek gözleri kovandan alınarak imha edilir ya da eritilerek mum yapılır.

Varroa ile yürütülecek biyolojik  mücadele şekillerinden birisi de , kekik suyu, portakal kabuğu , okaliptus ve ceviz yaprağı gibi ürünlerle yapılan uygulamalardır. 

Aynı zamanda ara ara , çerçeveler  üzerine dökülecek  pudra şekeri de ergin arıların vücutlarına yapışmış bulunan varroların dökülmesi için işe yaramaktadır. Bu yöntem özellikle erken ilkbahar dönemi için çok daha etkili olabilir.

c) Varroa İle Kimyasal Mücadele

Sadece ana arını yumurta atmadığı , kuluçkasız dönemde uygulanır

Erken ilkbahar için uygulanacak en etkili yöntemdir.

Akarisid özelliğe sahip çeşitli kimyasal maddelerle yapılan mücadeledir. Bu akaristlerden Oksalik Asit henüz ana arının yumurtaya geçmediği erken  ilkbaharda uygulanacak belki de en etkili kimyasaldır. Okaslik asit uygulamasıyla ilgili daha önce yayınlamış olduğumuz makalemizi mutlaka okuyunuz.

Varroa İle Mücadelede Kullanılacak İlaç uygulamalarında şu noktalara dikkat edilmelidir.

  1. Laboratuvar testlerinden geçirilmemiş, arı ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olan kimyasal maddeler kullanılmamalıdır,
  2. İlaçlar mutlaka tarif edildiği şekilde ve uygun dozda kullanılmalıdır,
  3. Bal hasatı döneminde kesinlikle ilaçlama yapılmamalı, erken ilkbahar ve geç sonbaharda ilaçlama yapılmalıdır.
  4. İlaçlama genellikle hava sıcaklığının 14° C'nın üstünde olduğu günlerde ve arıların kovana döndükleri tercihen akşam saatlerinde yapılmalıdır,
  5. Kovanda bölme tahtaları varsa ilaçlama sırasında çıkartılarak arıların serbest hareket etmeleri sağlanmalıdır, Fumigant şeritlerin alevli yanmamasına dikkat edilmeli, uygulama sırasında maske, eldiven, gözlük takılmalıdır.

Bu kapsamda erken ilkbahar ve özellikle geç sonbahar döneminde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bal arıları için bu amaçla ruhsatlandırılmış ve veteriner hekim reçetesi ile satılacak ilaçlar kullanılmak suretiyle düzenli ilaçlama yapılmalıdır.  Bu şekilde balda ilaç kalıntısının en aza indirgenmesi de temin edilmiş olacaktır.

Ayrıca coğrafi durum ve iklim şartları çerçevesinde aynı bölgedeki tüm arılıkların da eş zamanlı olarak ilaçlanması sağlanmalı ve bu denetlenmelidir.

Dikkat: Kimyasal mücadele yapmadan önce bu hususla ilgili Tarım Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu BAL ARILARININ VARROOSİS’İNE KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE TALİMATI’nı mutlak şekilde okumalısınız.

Bol ve bereketli bir sezon geçirmeniz dileğiyle

Osman ALBAYRAK

ARİCİYİM.COM