Anadolu Arı Irkı Özellikleri

Anadolu arısı nedir, anadolu arısının özellikleri nelerdir cevabı bu makalede. Okumak için hemen tıkla.

Anadolu Arı Irkı Özellikleri
Anadolu Arı Irkı Özellikleri

Anadolu, arıcılık tarihi anlamında son derece kıymetli bir yere sahiptir. Arıcılığın asırlardır süregeldiği bu coğrafyanın , Asya, Avrupa ve Afrika  kıtaları arasında kavşak teşkil etmesi, coğrafik yapısı  ve zengin bitki çeşitliliği bal arısı biyolojik çeşitliliğinin  de zengin olmasını sağlamıştır. Bunun sonucu olarak Dünya'da şu ana kadar   tanımlanan 29 arı türünün  yaklaşık %20 si Anadolu’da  bulunmaktadır (Bir,2021)

Dünyanın önmeli arı ırklarından birisi olarak kabul edilen Anadolu Arı Irkı (Apis Mellifera Anatoliaca) Türkiye’deki en yaygın arı ırkıdır. Renk, verim, morfolojik, fizyolojik ve davranış özellikleri bakımından büyük varyasyon gösteren Anadolu arısı, çeşitli bölgelere adapte olmuş birçok ekotipe sahiptir.  Anadolu arı ırkının en yaygın ekotipleri , Muğla arısı ve Orta Anadolu arısıdır.

Anadolu arı ırkı bazı özellikler açısından ön plana çıkmaktadır. Finlandiya’da Anadolu arı ırkının ana arılarıyla Finlandiya arılarının melezlenmesi sonucu elde edilen melez döllerin Finlandiya Arısına göre üç kat daha fazla bal verimi ortaya koydukları ortaya çıkmıştır.

Anadolu arı ırkı

Anadolu Arısının Morfolojik Özellikleri

 • Anadolu arısının dış görünüşü, boyut ve renk bakımından İtalyan arısıyla benzer özelliklere sahip olmakla birlikte İtalyan Arısından biraz daha büyüktür.
 • Karın ve metatarsus daha geniş, ön kanat daha kısa, bacaklar ve kanatlar vücut ölçüsüne göre daha kısadır.
 • Anadolu arısının dil uzunluğu 6.4 mm’dir.
 • Sarı arı olarak kabul edilmesine rağmen turuncudan kahverengiye kadar değişen bir renk geçişi görülmektedir.
 • Anadolu arı ırkının erkek arıları siyah renge sahiptir . Sırt kısımlarında doğu arı ırklarının özelliği olan koyu hilal şeklinde bir şerit bulunur.

Anadolu Arısının   Olumlu  Özellikleri

 • Aşırı sert koşullarına çok iyi uyum sağlar.
 • İyi kışlama yeteneğine sahiptir.
 • Gıda kaynağı ve enerjiden tasarruf etmek için yetiştirme faaliyetini azaltarak kıtlık dönemlerine kendini hazırlar.
 • Anadolu arıları, yön belirleme ve ortama uyma bakımından üstün bir performans gösterirler. Ana arılar çiftleştikten sonra şaşırmadan kovanlarına dönerler.
 • Yağmacılık eğilimleri fazla değildir.
 • Besin bulma durumuna bağlı olarak iyi larva besleme eğilimi önemli davranış özelliklerindendir.
 • Çalışkan ve dayanıklı arılardır. Ancak Batı Anadolu arıları, Orta Anadolu arısının dayanıklılığına ve tutumluluğuna sahip değildir.
 • Gıda toplama yeteneği, tutumluluğu ve kışlama yeteneği diğer arı ırklarıyla karşılaştırılamayacak kadar üstündür.
 • Uygun koşullar oluştuğunda çok yoğun ve hızlı bir yavru yetiştirme faaliyetinde bulunurlar
 • Dengeli ve kuvvetli arı populasyonu oluştururlar.
 • Anadolu arısı; ana arı ve işçi arılarda gözlenen uzun yaşam süresi, gıda toplamada enerjik davranma gibi diğer bal arısı ırklarında görülebilecek özelliklerin hepsine tek başına sahip bulunmaktadır .
 • Anadolu arı ırkının ana arıları damızlık değerini diğer ırklara göre uzun süre korumaktadır
 • Anadolu arısının en önemli özelliği oldukça düşük bal tüketmesidir . İlkbaharın olumsuz koşullarında bal stoklarını çok tutumlu bir biçimde kullanırlar. Bu durum nektar akımı sonrasında ve nektar kıtlığı yaşanan dönemlerde de devam eder. 

Anadolu Arısının Olumsuz Özellikleri

 • Arı Hastalık ve Zararlılarına Karşı Duyarlılığı Arı Felci (Paraliz) hastalığına karşı hassas oluşları Anadolu arılarının kötü özelliklerinden bir diğeridir.
 • Anadolu arısının kovan içerisinde ilave petek örme gibi arzu edilmeyen özelliğe sahiptir.
 • Çerçeveler üzerinde sakin ve uysal olmalarına karşın serin havalarda ve akşam üzerleri hırçınlaşırlar.
 • Bu arı ırkının bir diğer önemli kusuru aşırı propolis kullanmasıdır
 • Hırçınlık  ve sokma davranışı diğer ırklara göre oldukça fazladır . Yapılan bir çalışmada Anadolu kolonilerinde ortalama 37.6, hibrit kolonilerde ortalama 17 ve Kafkas kolonilerinde ortalama 9.1 sokma davranışı gözlenmiştir.
 • Anadolu arılarının İki petek arasını birleştirerek yaptıkları ilave gömeç, modern arıcılığın sağladığı kolaylıkları güçleştirir.
 • Anadolu arısının oğul verme eğilimi yüksektir. Yapılan bir çalışmada Orta Anadolu arısı için %18 oğul verme eğilimi gözlemlenmiştir.

 (Yararlanılan Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/395533 )

ariciyim.com